Wat is de betekenis van Pommeren?

2024-06-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Pommeren

voorm. Pruisische prov., thans grotendeels Pools gebied. 31.142 km2, 2.405.000 inw. Verbouw van rogge, haver en aardappelen; varkens-, runder- en schapenteelt; bijenteelt. Verwerking van agrarische producten, in Stettin en omgeving scheepsbouw, ijzer- en glasindustrie. Hoofdstad: Stettin.

2024-06-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pommeren

Pruis. prov. a/d Oostzee, d/d Oder verdeeld in Yoor-P. (W.) en Achter-P. (O. gedeelte). Veel bosschen en meren (P.-sche merenplateau). Schapenteelt, glas- en ijzerindustrie. Pommersche Ilaff, a/d mond v/d Oder, 800 km*.

2024-06-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Pommeren

('Slavisch pomorje = kustland), provincie van Pruisen. Opp. 30 270 km2; ruim 1 920 000 inw. (1933), waarvan 60 635 Kath. P. wordt begrensd ten N. door de Oostzee en van O. naar W. door den Poolschen corridor, de Grenzmark PosenWest-Pruisen (→ Posen), Brandenburg en Mecklenburg. Tusschen P. en Mecklenburg loopt de grens door de dalen van &...

2024-06-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Pommeren

('pommərən) o. [Slav. volksnaam : zeeoeverbewoners] streek in Duitsland.

2024-06-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Pommeren

Pommeren - Pruis. prov. aan de Oostzee; 30.130 K.M.2, dus bijna Nederl. ; 1,72 mil. inw.; 67 per K.M.2, 96,4 % Prot. Voor-P., links van de Oder, is zeer vruchtbaar, Achter-P., rechts, veel grooter, maar levert weinig op, doordat het een deel is van den Baltischen (P.schen) rug. Mooi is het wel door de talrijke meren en boschrijke hoogten; 1/10 van...

2024-06-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Pommeren

(Pools: Pomorze), gebied langs de Oostzee, behorend tot Polen en de DDR. Pommeren is een laagland met een groot landbouwen beukenbosareaal. Pommeren werd in de 10e eeuw Pools. Ca. 1180 kwam het aan het Duitse Rijk, in 1648 deels bij Zweden, deels bij Pruisen en in 1815 geheel bij Pruisen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het deel ten oosten van de Od...

2024-06-16
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Pommeren

voormalig hertogdom, tusschen Mecklenburg, Brandenburg, W.-Pruisen en de Oostzee, door de Oder in Voor- en Aehter-P. verdeeld, vormt thans met eenige gedeelten van de voormalige Neumark enz. de pruis. prov. P., die in drie regeeringsdistricten, Stettin, Köslin en Straalsund (zie ald.) verdeeld is. Stettin is de hoofdstad. Voor-P., meerendeels...

2024-06-16
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Pommeren

Pommeren, eene Pruissische provincie, doch te voren een hertogdom, grenst in het westen aan Mecklenburg, in het zuiden aan Brandenburg, in het oosten aan West-Pruissen en in het noorden aan de Oostzee, en heeft eene oppervlakte van 647 geogr. mijl. Deze provincie behoort tot de laagst gelegene landen van het Duitsche Rijk, doch men maakt onderschei...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Pommeren

dnitsch Pommem, in 't fransch Poméranie, provincie van het koninkrijk Pruisen, ten N. begrensd door de Oostzee, bestaat hoofdzakelijk uit het voormalige hertogdom Pommeren, wordt door de OJer in twee deelen (Voor-P. en Achtcr-P.) gesplitst, is circa 577 vierk. mijlen groot, bevolkt met bijna 1,390,000 zielen, en beeft tot hoofdplaats St...