Synoniemen van Pis

2019-12-09

Pis

Pis - iemand over zijn pis jagen: iemand helemaal van streek brengen. Volgens J.J.M. van Dam, :Jantje Kaas en zijn jongens, vermoedelijk een marine-uitdrukking.

2019-12-09

Pis

Pis (urine), eene door de nieren afgescheidene vloeistof, is zamengesteld uit een aantal zelfstandigheden, die voor de stofwisseling van het dierlijk ligchaam niet bruikbaar of zelfs schadelijk zijn. Gewone pis van menschen heeft de kleur van barnsteen, is helder en doorzigtig en bezit in een verschen toestand een flaauw-specerijachtigen reuk. Zij reageert doorgaans zuur en kleurt blaauw lakmoespapier rood. Haar soortelijk gewigt kan verschillend zijn, maar bedraagt gewoonlijk 1,016—1,020. Bli...

2019-12-09

pis

pis - zelfstandig naamwoord 1. gele vloeistof die via je blaas het lichaam verlaat ♢ alle mensen en dieren maken pis aan in hun lichaam 1. pis laten lopen [pis kwijtraken terwijl je daar niets aan kunt doen] 2. de pis inhouden [zorgen dat je die niet kwijtraakt]

 • 2019-12-09

  Pis

  Pis v. (plat) het geloosde water van menschen of dieren, urine: het stinkt naar de pis; de pis scheikundig onderzoeken; — zijne pis laten loopen, onwillekeurig loozen; — ik heb zoo'n pis, een sterken aandrang tot pissen; — het pissen; de koude pis hebben, eene moeilijke en herhaalde waterloozing; — (fig.) slechte, slappe drank: dat bier schijnt pis.

  2019-12-09

  pis

  Een alternatief voor de verwensingen laatje nakijken! of sodemieter op! is krijg de koude pis! Volgens het wnt, deel xii, stuk i, kolom 1961, is koude pis de letterlijk de benaming van een ziekteverschijnsel, ook druppelpis genoemd, waarbij men aandrang tot plassen heeft, ofschoon de blaas niet gevuld is, en men zijn water niet op een gewone wijze loost, maar druppelsgewijze. De geneesheer zal hier spreken van strangurie ‘pijnlijke, bemoeilijkte urinelozi...