Wat is de betekenis van Partij voor Vrijheid en Vooruitgang?

2024-05-28
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-28
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (pvv), Belgische politieke partij, opgericht in 1961, bedoeld als vernieuwing en verruiming van de voormalige → Liberale Partij. De vernieuwing lag vooral in het afleggen van het antiklerikalisme en het aanvaarden van het → Schoolpact. De pvv bleef aanvankelijk gehecht aan het unitaire België, maar kon dit standp...

2024-05-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

(pvv), Belg. politieke partij, opgericht 1961 als vernieuwing en verruiming van de vm. Liberale Partij. De vernieuwing lag vooral in het afleggen van het oude antiklerikalisme, in filosofische en religieuze verdraagzaamheid, en in het aanvaarden van schoolvrede op basis van het Schoolpad. De verkiezingen van 1965 brachten de pvv 48 (+ 28) zetels in...

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Partij voor vrijheid en vooruitgang

(PVV), Belg. politieke partij. De verkiezingen van 27.12.1978 brachten de PVV een aanzienlijke winst (van 17 naar 22 zetels), maar de partij bleef in de oppositie. Vroeger ingenomen stellingen werden geconsolideerd in het Handvest van het moderne liberalisme, dat het oude manifest Steeds meer uit 1971 moest vervangen. In mei 1980 trad de pvv tot de...

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

(PVV), Belg. politieke partij, opgericht in 1961 als vernieuwing en verruiming van de vm. Liberale Partij. De vernieuwing lag vooral in het afleggen van het oude antiklerikalisme, in filosofische en religieuze verdraagzaamheid, en in het aanvaarden van schoolvrede op basis van het Schoolpad. De verkiezingen van 1965 brachten de PVV 48 (+28) zetels...