Wat is de betekenis van vooruitgang?

2019
2020-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vooruitgang

vooruitgang - Zelfstandignaamwoord 1. het proces van technologische en economische groei van een samenleving De jaren vijftig stonden vooral in het teken van de vooruitgang, maar het milieu kwam er bekaaid vanaf. 2. een proces van verbeteringen, vorderingen Dat...

Lees verder
2018
2020-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vooruitgang

vooruitgang - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-uit-gang 1. het beter worden ♢ er is vooruitgang bij het rekenen van Jan Zelfstandig naamwoord: voor-uit-gang de vooruitgang Synoniemen vordering

Lees verder
2001
2020-11-30
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Vooruitgang

o Walm, die opgaat uit dat water! o Stank des stilstands, heinde en veer! Wie geeft ons ’t frissche stroomgeklater Der dagen des vooruitgangs weêr.1 Acteurs en actrices kregen tot 1900 in Frankrijk geen christelijke begrafenis en voor de opkomst van de massamedia kon een vrouw haar schoonheid alleen maar exploiteren om rijkdom te verg...

Lees verder
1973
2020-11-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vooruitgang

m., 1. het voorwaarts gaan; 2. verbetering: er is — in de toestand van de zieke te bespeuren; dat is een grote —; (m.n.) het gedurig beter worden van de maatschappelijke toestanden, de beschaving, de economie, de wetenschappen (e). (e) Reeds bij enkele Griekse en Romeinse schrijvers, zoals de sofisten en Lucretius, is de opvatting te v...

Lees verder
1898
2020-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VOORUITGANG

VOORUITGANG - m. vordering : er is vooruitgang bij zijne studie te bespeuren; de zieke is aan den vooruitgang; de partij van den vooruitgang, eene staatkundige partij tegenover de reactionnairen.