Wat is de betekenis van Over de schreef gaan?

2020
2021-12-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

over de schreef gaan

een grens overschrijden; iets ontoelaatbaars doen; te ver gaan. Voorbeelden: 'Er is nooit druk uitgeoefend door mijn kabinet op jouw diensten', schreef ze en voegde eraan toe: 'op deze manier kunnen we niet blijven samenwerken'. Maar haar kabinetschef besefte ondertussen wel dat hij ver over de schreef was gegaan e...

Lees verder
2020
2021-12-05
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Over de schreef gaan

een ernstige fout maken

2011
2021-12-05
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Over de schreef gaan

Met die opmerking ga je over de schreef: nu ben je te ver gegaan. Wie schrijft, die blijft Een bedrijf heeft een goede boekhouding nodig.

Lees verder
1998
2021-12-05
Riemer Reinsma

Gezegden

OVER DE SCHREEF GAAN

Als je OVER DE SCHREEF GING passeerde je een kerf of kras die een maat of een grens aangaf. Het woord schreef bestond al in de Middeleeuwen en is verwant met het woord schrapen. Later werd het gebruikt als aanduiding voor een streepje (denk bijvoorbeeld aan de schreef-loze letter, een drukletter zonder streepjes). Wie over de schreef ging, overschr...

Lees verder
1977
2021-12-05
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Over de schreef gaan

de maat te buiten gaan, te erg, te bar zijn. Schreef, in ’t alg. streep of kras (vgl. het volg. art.), staat hier bepaaldelijk voor grenslijn. De uitdr. is dus geheel synoniem met de grenzen of perken te buiten gaan. Sinds begin 16de e. komt voor huilen schreef voor: bovenmatig, de perken te buiten gaand. Eng. to go over the line.

Lees verder
1977
2021-12-05
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

over de schreef gaan

Wie over de schreef gaat, overschrijdt de grenzen van hetgeen geoorloofd is. Het woord schreef betekent letterlijk streep; deze betekenis ontwikkelde zich tot grenslijn, omgrenzing.