Wat is de betekenis van Organische chemie?

2024-06-24
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Organische chemie

Oorspronkelijk (in het begin van de vorige eeuw) verstond men hieronder de scheik. van de stoffen van plant en dier. Toen de beoefenaren van dit onderdeel der chemie hadden gevonden, dat het overgrote deel der in de levende natuur voorkomende verbindingen koolstof bevatte en zij, analyserende en synthetiserende, tal van koolstofverbindingen, die ni...

2024-06-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ORGANISCHE CHEMIE

is een benaming, daterend van ca 1830, toen men dacht, dat de in de organische natuur voorkomende stoffen als suikers, vetten enz. slechts onder de invloed van een bepaalde levenskracht opgebouwd konden worden en dat deze synthese in het laboratorium onmogelijk zou zijn. Men scheidde dus de organische chemie, die deze verbindingen behandelde, van d...

2024-06-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Organische chemie

is de benaming voor het onderdeel der → chemie, dat de studie der koolstofof → organische verbindingen omvat. De naam stamt uit het begin der 19e eeuw, toen men meende, dat alle in de georganiseerde natuur, d.i. in het plantenen dierenrijk, voorkomende stoffen alleen door middel van een speciale „levenskracht” konden worden ge...

2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

organische chemie

de richting in de chemie, die zich bezighoudt met de bestudering van de koolstofverbindingen. De organische chemie is onder te verdelen in een synthetische en een fysische richting.