Wat is de betekenis van Anorganische chemie?

2024-06-24
Begrippenlijst Arbeidsgeneeskunde

Redactie Ensie (2018)

Anorganische chemie

De chemie van de niet-koolstofhoudende verbindingen en van die koolstofhoudende verbindingen waarin koolstofatomen niet met elkaar verbonden zijn. Zie ook organische chemie.

2024-06-24
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Anorganische chemie

die zich bezig houdt met minerale stoffen, waartoe over het algemeen geen koolstofverbindingen behoren.

2024-06-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Anorganische chemie

deel der scheikunde dat zich met alle chemische verbindingen bezighoudt, behalve verbindingen waarin het element koolstof met zichzelf koppelt of koppelen kan. Deze laatste verbindingen vormen de tegenhanger: de organische chemie. Beide klassen zijn niet altijd streng te scheiden.