Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 29-10-2019

Organische chemie

betekenis & definitie

is de benaming voor het onderdeel der → chemie, dat de studie der koolstofof → organische verbindingen omvat. De naam stamt uit het begin der 19e eeuw, toen men meende, dat alle in de georganiseerde natuur, d.i. in het plantenen dierenrijk, voorkomende stoffen alleen door middel van een speciale „levenskracht” konden worden gevormd en niet door synthese uit de elementen zouden zijn samen te stellen. Ofschoon reeds lang het tegendeel is gebleken, wordt om practische redenen de chemie nog steeds in twee groote groepen, de anorganische en organische, ingedeeld. De voornaamste redenen hiervoor zijn wel het groote aantal organische verbindingen, dat veel grooter is dan dat van alle andere elementen samen (nl. resp. ca. 300 000 en ca. 25 000) en het feit, dat organische verbindingen vsch. bijzonderheden vertoonen, die bij de andere stoffen niet voorkomen.

Hoogeveen.

< >