Wat is de betekenis van opzet?

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

opzet

opzet - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-zet 1. voorlopig ontwerp van iets ♢ de opzet van het verhaal is niet goed 2. bewuste bedoeling ♢ hij heeft met opzet de vaas gebroken Zelfs...

2024-04-24
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Opzet

Omdat een paard, als het bij het lopen zijn voorbeen van de grond zal optillen, eerst de achterkant van de hoef omhoog brengt en daarna pas de toon, brengt men aan de. voorijzers een o. aan. Dit is een ombuiging naar boven in de toon van het ijzer. Men doet dit om het over de toon rollen te bevorderen, voorn. met de bedoeling om het raken van de vo...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Opzet

1. s., opset. 2. s.n., moedwil(le); met —, mei sin mei opset sin, wille(ns)moeds, moedwillich, wittens en mienens.

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Opzet

I. m. (-ten), 1. wat overeind gezet wordt of dient om iets hoger te maken of in de hoogte te houden; inz. op een vuurwapen: de opzet dient om in verband met de vizierkorrel de juiste richthoek te verkrijgen waaronder op een bepaalde afstand dient gevuurd te worden; 2. opzetteugel; 3. het op touw zetten van iets, of de wijze waarop dit geschiedt: h...

2024-04-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Opzet

de wil om door een bepaalde handeling een bepaald gevolg in het leven te roepen. Strafrechtelijk is O. van belang door de onderscheiding van misdrijven in doleuse (opzettelijk begane) en culpose (door schuld veroorzaakte) delicten. Op doleuse delicten is het maximum der hoofdstraffen aanzienlijk hoger gesteld dan op culpose.

2024-04-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

OPZET

In het strafrecht onderscheidt men de opzettelijke van de culpoze delicten; in de eerstgenoemde is opzet element van het strafbaar feit, in de laatstgenoemde de schuld (in enge zin). De wet drukt dit element opzet uit door de woorden opzettelijk, willens en wetens, wetende dat, met het oogmerk. Op de elementen van het strafbaar feit, die taalkundig...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Opzet

zie: Aanbesteding.