Wat is de betekenis van Oost-Friesland?

2024-04-25
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Oost-friesland

Gebied tussen de Eems en de Jade; hier heersten in de Middeleeuwen de hoofdelingen, waarvan enkelen zich wisten op te werken tot landshoofdelingen. Vooral Oost-Groninger kloosters hadden grondbezit in Oost-Friesland (bijv. Aduard, Termunten, Wittewierum) zoals vele Groninger families relaties hadden met Oost-Friese families (bijv. Addinga, Ewsum, G...

2024-04-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Oost-Friesland

vroeger Duits vorstendom, thans landstreek in het noorden van de BRD. In de Romeinse tijd waren in Oost-Friesland de Chauken en vanaf de 5e eeuw de Friezen gevestigd. In de 11e eeuw ontstond het → Verbond van Upstalboom (bij Aurich). Toen dit verbond teniet was gegaan, loste Friesland ten oosten van de Dollart zich op in afzonderlijke delen. H...

2024-04-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oost-Friesland

kustgebied aan de Noordzee in Hannover, tussen de Eemsmonding en de Jadebocht. Veen- en moerasgebied.

2024-04-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

OOST-FRIESLAND

landschap in het Duitse Land Nedersaksen, groot 3119 km2 met (1946) 364 460 inw., vnl. Evangelisch, wordt gevormd door het schiereiland, dat zich aan de Noordzeekust uitstrekt tussen de Dollart en de Jade, en dat oorspronkelijk door de bijna ononderbroken gordel van hoogvenen tussen Oldenburg en Papenburg van het overige vasteland van Duitsland ges...

2024-04-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Oost-Friesland

o. (N.-W.-hoek v. Duitsland).

2024-04-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Oost-friesland

kuststreek in Hannover, tusschen Oldenburg en Ned.; → geestgronden en moerassen, v/e deel ontgonnen als bouwland.

2024-04-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oost-Friesland

Duitsch landschap in W. Hannover tusschen Oldenburg en Nederland; opp. 3180 km2. Was dit gebied tot voor ca. 20 jaar nog woest en onontgonnen, door vervening heeft men er vruchtbaar bouw- en weiland van gemaakt. ➝ Oost-Friezen.

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Oost-Friesland

(o:st:fri:s) o. noordoostelijke hoek van Duitsland.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oost-Friesland

Oost-Friesland, - tusschen Nederland en de Noordhelft van Oldenburg, heeft wel vette Weilanden (Marschen), maar daar die meest als weiden voor de voortreffelijke runderen en paarden worden gebruikt, is de dichtheid van bevolking toch niet grooter dan 88 per K.M.2 Het middelpunt des lands, waar de groote paarden- en veemarkten zijn, is Aurich. — Ges...