Wat is de betekenis van Oost?

2024-04-25
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Oost

Winkler, Fri. naamlijst, vermeldt Oost, Ost. Het is moeilijk zo'n eventueel verkorte naam te verklaren. Oudsaksisch Ostar 'oostelijk' kwam als naamelement voor; vergelijk Schlaug 210: Osto, 12e eeuw. Oost Oostra, geboren in Havelte 1892.

2024-04-25
Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Marc De Coster (2017)

Oost

Oost - stuur hem naar de Oost en geef hem de drie Hs mee: laat hem op­ hoepelen. De drie Hs staan voor: Hou hemhier. Meestal gezegd van een predikant die men graag ergens houdt. Hier slaat de uitdrukking op een predikant of iemand anders die men graag kwijt wil.

2024-04-25
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

oost

1. Een van de vier windrichtingen die aan de spelers worden toegekend. 2. Aanduiding voor de speler die deze windrichting heeft (ook: de ‘oostspeler’).

2024-04-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

oost

oost - zelfstandig naamwoord 1. gebied dat ligt in de richting van waar de zon opkomt ♢ zij voeren naar de oost 1. oost west, thuis best [het is fijn om weer thuis te zijn] Zelfstandig naamwoord...

2024-04-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Oost

Zie ‘Hemelrichtingen’.

2024-04-25
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Oost

Zie: windrichting

2024-04-25
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Oost

m Winkler, Fri. naamlijst, vermeldt Oost, Ost. Het is moeilijk zo’n eventueel verkorte naam te verklaren. Oudsaksisch Ostar ‘oostelijk’ kwam als naamelement voor; vgl. Schlaug 210: Osto, 12e eeuw. Oost Oostra, geb. in Havelte 1892, voorts aangetroffen in Hengelo 1962.

2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Oost

1. s., East 2. adv., East.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)