Wat is de betekenis van Oost-Indië?

2024-05-30
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Oost-indië

In de tijd dat zeilschepen rond Kaap de Goede Hoop voeren, laadde men vaak vaten Sherry en Madera als ballast. De lange reis heen en terug op een slingerend en stampend schip maakte de wijnen beter en rijper. Ze werden dan East India Sherry and Madeira (Oostindische Sherry en Madera). Er zijn ook nu nog handelaren die deze naam geven aan hun betere...

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Oost-indië

East-Ynje.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Oost-indië

OOSTIN'JE, o., het deel van Azië gevormd door de grote groep eilanden tussen Malakka en Australië ; — (zegsw.) men ziet op geen aap als men uit Oost-lndië komt, wie veel heeft kan veel geven.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Oost-Indië

o., zie Nederl.-Oost-Indië; spreekw. Men ziet op geen aap, als men uit Oost-Indië komt, wie veel heeft, zal veel geven.

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oost-Indië

Vroegere benaming voor de Ned. bezittingen in Z. O. Azië, thans → Nederlandsch-Indië.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Oost-Indië

(o:st-'indiə) o. 1. grote eilandengroep ten zuidoosten van Azië, van Malaka tot Australië. 2. Bepk. Nederlands-Oost-Indië : hij heeft een reis naar gemaakt; is niet in één reis bezeild, niet alles gelukt de eerste keer. → aap.

2024-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Oost-indië

algemeene naam voor de streken van Azië, die ten z.o. van het hoogland van Iran en ten z. van het hoogland van Tibet en China liggen, met de eilanden in den Indischen oceaan, die hen omringen. Door de Ouden alleen Indië genaamd, werden deze landen O.-I. geheeten, sedert de amerik.-eilanden den naam van West-Indië ontvangen hadden. Di...

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Oost-indië

Oost-Indië o. eene groote groep eilanden ten Z. O. van Azië, van Malakka tot Australië, ook OOSTINJE.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Oost-Indië

Oost-Indië noemt men in den ruimsten zin de schiereilanden Vóór- en Achter-Indië met de eilanden van den Indischen Oceaan. Men onderscheidt Britsch-Indië, thans het Engelsch-Indische Keizerrijk genaamd, en Nederlandsch Oost-Indië. Zie onder Indië.