Synoniemen van Oogsten

2019-10-20

Oogsten

Oogsten wat men heeft gezaaid, het resultaat in ontvangst nemen van wat men zelf heeft voorbereid. Zie hiervoor Galaten 6:7, ‘Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ (NBV). Zie voor een meer bekende, verwante uitdrukking onder wind: wie wind zaait, zal storm oogsten. Een creatieve omgang met deze uitdrukking vinden we in een nota van minister Hermans van Onderwijs: ‘Wie oogsten wil, moet zaaien.’ Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Galat...

2019-10-20

Oogsten

Oogsten is het vellen van bomen gecombineerd be- en verwerking (voor zover in het bos plaatsvindend).

2019-10-20

Oogsten

Oogsten (oogstte, heeft geoogst), den oogst binnenhalen, de veldvruchten, inz. de granen, maaien, verzamelen en ter bestemde plaatse onder dak brengen: aanschouwt de landen, want zij zijn alreede wit om te oogsten; — (spr.) gelijk men zaait, zoo zal men oogsten, men ontvangt steeds loon naar verdiensten; — die wint zaait, zal storm oogsten; — (Zuidn.) de op het veld overgebleven korenaren verzamelen, aren lezen; — (fig.) verwerven, inoogsten: dank, lof, bijval oogsten. OOGSTER, m. (-s),...

2019-10-20

oogsten

oogsten - regelmatig werkwoord uitspraak: oog-sten 1. producten van het land of van de boom halen ♢ de druivenoogst begint in september 1. lof, bijval oogsten [die krijgen] Regelmatig werkwoord: oog-sten ik oogst jij/u oogst hij/zij oog...