Wat is de betekenis van Oogsten?

2018
2021-04-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

oogsten

oogsten - regelmatig werkwoord uitspraak: oog-sten 1. producten van het land of van de boom halen ♢ de druivenoogst begint in september 1. lof, bijval oogsten [die krijgen] Regelmati...

Lees verder
2016
2021-04-18
Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Oogsten

Oogsten is het vellen van bomen gecombineerd be- en verwerking (voor zover in het bos plaatsvindend).

2000
2021-04-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Oogsten

Oogsten wat men heeft gezaaid, het resultaat in ontvangst nemen van wat men zelf heeft voorbereid. Zie hiervoor Galaten 6:7, ‘Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ (NBV). Zie voor een meer bekende, verwante uitdrukking onder wind: wie wind zaait, zal storm oogsten. Een creatieve omgang met deze uitd...

Lees verder
1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

oogsten

(oogstte, heeft geoogst), 1. als oogst, resp. de oogst binnenhalen: vlas -; (spr.) gelijk men zaait, zo zal men -, men ontvangt steeds loon naar verdiensten; die wind zaait, zal storm -; 2. (fig.) verwerven, inoogsten: dank, lof, bijval -.

Lees verder
1952
2021-04-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Oogsten

V., rispje, winne, earnje; graan —, nôtsje; rapen —, raepje; hooi —, ûngetiidzje.

1949
2021-04-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Oogsten

van granen geschiedt bij geelrijpheid. Daarna drogen en dorsen. O. van bonen, wanneer de middelste peulen de groene kleur beginnen te verliezen; erwten als de peulen gaan schrompelen. Hakvruchten* laat men zo lang mogelijk doorgroeien, maar ze worden vóór 1 Nov. binnengehaald. Aardappelen worden met greep of schop gerooid, suikerbiete...

Lees verder
1898
2021-04-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oogsten

Oogsten (oogstte, heeft geoogst), den oogst binnenhalen, de veldvruchten, inz. de granen, maaien, verzamelen en ter bestemde plaatse onder dak brengen: aanschouwt de landen, want zij zijn alreede wit om te oogsten; — (spr.) gelijk men zaait, zoo zal men oogsten, men ontvangt steeds loon naar verdiensten; — die wint zaait, zal storm oog...

Lees verder