Wat is de betekenis van lauweren oogsten?

1977
2021-03-08
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

lauweren oogsten

‘Ik ben aan het eind van mijn lange leven, ’t heeft grote hoogten en duistere diepten gegeven, Met schaamte denk ik terug aan mijn veelvuldig falen, dankbaar en trots zie ik op de lauweren die ik mocht behalen . . .’ luiden de eerste regels van het slothoofdstuk van het boek Een leven lang (Baarn 1977, blz. 230), waarin de sociaa...

Lees verder