Wat is de betekenis van Ontgronden?

1982
2022-05-21
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

ONTGRONDEN

Het weghalen van klei (voor bedijkingswerken, steenbakkerijen e.d.), veen (turfwinning) of bagger (waterlopenbeheer, grondverbetering) door ontgraving of anderszins. Willekeurig ontgronden kan schade berokkenen aan derden en landschappelijke of planologische bezwaren oproepen. Om tot een doelmatige afweging van belangen te komen werd op 27 oktober...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontgronden

(ontgrondde, heeft ontgrond), van grond beroven; een fundering of een grond zijn ondergrond doen verliezen door wegspoeling; de bovengrond van een stuk land afgraven.

1954
2022-05-21
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Ontgronden

Onttrekken van grond aan een terrein b.v. door de schurende werking van snel stromend water, door het vergraven of baggeren van veen, door het ontkleien van uiterwaarden voor de baksteen-industrie en voorts door alle ontgravingen, waardoor grond wordt verwijderd. O. kan schade veroorzaken b.v. als goede bovengrond wordt weggevoerd, als het maaiveld...

Lees verder
1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ontgronden

(ontgrondde, heeft ontgrond), 1. (w. g.) iets rukken uit de grond waarin het vaststaat: een orkaan waardoor de zwaarste bomen ontgrond, gebroken en ontkroond werden. 2. van grond beroven; — een fundering of een grond zijn ondergrond doen verliezen doordat deze wegspoelt; — de bovengrond van een stuk land afgraven om het land bebo...

Lees verder
1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ontgronden

(waterbouwk.). Hieronder verstaat men bij de onder water gelegen gedeelten van waterbouwk. werken het, als gevolg van stroomingen of golfslag, wegspoelen van den voor de instandhouding der werken vereischten grondsteun of grondbedekking. Zoo kunnen bijv. kademuren, havenhoofden e.d. verzakken door o. van de fundeeringen aan de waterzijden en kunnen...

Lees verder
1898
2022-05-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontgronden

(ontgrondde, heeft ontgrond), iets rukken uit de grond waarin het vaststaat: een orkaan waardoor de zwaarste doornen ontgrond, gebroken en ontkroond werden; — eene fundering of een grond zijn ondergrond doen verliezen doordat deze wegspoelt; — de bovengrond van een stuk land afgraven om het land bebouwbaar te maken, ontginnen; —...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten