Wat is de betekenis van Ongemeen?

2020
2022-10-01
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

ongemeen

betekenis buitengewoon, bijzonder uitspraak [on-guh-meen] citaat "Leonard Geluk, die namens het kabinet met een Transitiecommissie de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten volgde, is ook ongemeen bezorgd over de onrust. " Bron: D66 en CDA: kabinet moet jeugdzorg vóór augustus duidelijkheid geven (Gijs Herderscheê...

Lees verder
1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ongemeen

bn. en bw. (-mener, -st), 1. ongewoon, niet alledaags: een ongemene kleur van haar; 2. buitengewoon; een ongemene rijkdom van gedachten; daarvoor is een ongemene wilskracht nodig.

Lees verder
1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ongemeen

bn. bw. (...mener, -st), 1. ongewoon, niet alledaags: ongemene klederdrachten; een ongemene kleur van haar. 2. buitengewoon: een ongemene rijkdom van gedachten; daarvoor is een ongemene wilskracht nodig; bw.: de schimmels waren ongemeen vurig en liepen uitmuntend. 3. uitmuntende boven het alledaagse: alleen een ongemene geest kan zich...

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ongemeen

bn., bw. (niet alledaags, ongewoon, buitengewoon): een ongemene klederdracht, een ongemene denkwijze; een ongemene geest, zeldzaam; ongemeen grote handschoenen.

1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

ongemeen

(ongə'me:n) I. bn.en bw. (...mener, -st) 1. ongewoon : een ...mene denkwijze ; een ...mene brief. Syn. ➝ bevreemdend. 2. buitengewoon : een ...mene pracht ; gedruis ; met ...mene spoed ; een ...mene geest. II. bw. bijzonder : vrolijk.

Lees verder
1898
2022-10-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ongemeen

Ongemeen bn. bw. (-er, -st), ongewoon, niet alledaagsch : ongemeene kleederdrachten; eene ongemeene kleur van haar; — buitengewoon : een ongemeene rijkdom van gedachten; daarvoor is eene ongemeene wilskracht noodig; — uitmuntende boven het alledaagsche : alleen een ongemeene geest kan zich tot zulke beschouwingen verheffen; — bw...

Lees verder