Wat is de betekenis van onder de knoet zitten?

2024-06-15
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

onder de knoet zitten

Wie onder de knoet zit, wordt door een ander getiranniseerd. De knoet was in het oude Rusland een geselwerktuig bestaande uit een stok met een of meer dunne leren riemen, waarin knopen waren gelegd. Het werd ingevoerd ten tijde van de Mongoolse of Tataarse overheersing (dertiende tot vijftiende eeuw) en werd in de eerste helft van de negentiende ee...