Wat is de betekenis van Object?

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

object

object - Zelfstandignaamwoord 1. voorwerp dat fysiek bestaat 2. (grammatica) voorwerp 3. (filosofie) entiteit die behandeld wordt en waarvan het bestaan onafhankelijk wordt geacht van het subject 4. (informatica) in objectgeoriënteerd programmeren: een component die gegevens en/of programmacode bevat Woordherkomst met het voor...

2024-06-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

object

object - zelfstandig naamwoord uitspraak: ob-ject 1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is ♢ er stond een vreemd object in de tuin: het was kunst 2. een zaak, proces of persoon waarover men kan spreke...

2024-06-21
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Object

Een object is een geografische eenheid bestaande uit een of meer elementen met specifieke kenmerken

2024-06-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Object

[MLat. objectum = het voorgelegde, van Lat. objicere, -jectum = objacere = tegenwerpen, vóórwerpen] voorwerp, voorwerp van studie e.d.; doel; (kunst) kunstvoorwerp in drie dimensies, spec. een voorwerp door de kunstenaar 'gevonden'. (Fr. objet trouvé) en door hem tot kunstwerk verheven.

2024-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Object

(objekt) (kunst)voorwerp

2024-06-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Object

Alles wat onafhankelijk bestaat (kwaliteiten enzovoort bestaan afhankelijk); of, misschien meer gebruikelijk in de filosofie, datgene waarop een verandering, een werkwoord of een mentale houding is ‘gericht’. In dit laatste geval hoeft een object niet altijd werkelijk te zijn (zie intensionaliteit). Bijvoorbeeld ‘het object in mijn broekzak’, respe...

2024-06-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

object

1. in formele ontsluiting: term waarmee bij de catalogisering van niet-boekmaterialen het te beschrijven exemplaar (exclusief de houder) wordt aangeduid. 2. in onderwerpsontsluiting: een abstract of concreet zelfstandig begrip dat de kern van het onderwerp aanduidt en niet beschouwd kan worden als precisering van een ander zelfstandig begrip binnen...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Object

Object Een logisch systeemelement, dat door het supervisieprogramma wordt beheerd. Aan elk object wordt een naam toegekend, zodat er zowel door de gebruiker als door het supervisieprogramma naar kan worden verwezen.