Wat is de betekenis van Objecteeren?

2024-06-17
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

objecteeren

objecteeren, - tegenwerpen; tegenwerpingen maken, objectie, v., bedenking, tegenspraak.

2024-06-17
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Objecteeren

tegenwerpingen of bedenkingen maken.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Objecteeren

(objecteerde, heeft geobjecteerd), (Z. A.) tegenwerpingen, bezwaar maken; ertegen zijn.

Gerelateerde zoekopdrachten