Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Gepubliceerd op 20-04-2017

Object

betekenis & definitie

Alles wat onafhankelijk bestaat (kwaliteiten enzovoort bestaan afhankelijk); of, misschien meer gebruikelijk in de filosofie, datgene waarop een verandering, een werkwoord of een mentale houding is ‘gericht’. In dit laatste geval hoeft een object niet altijd werkelijk te zijn (zie intensionaliteit). Bijvoorbeeld ‘het object in mijn broekzak’, respectievelijk ‘het object van mijn ambitie’. Deze betekenissen worden niet altijd onderscheiden, meinong maakte onderscheid tussen het object van een mentale handeling (bijvoorbeeld denken) en de inhoud ervan.

De mentale handeling bestaat, dus de inhoud ervan eveneens. Daarentegen kunnen niet alleen tafels of sterren (die bestaan of existeren) en relaties of getallen (die niet existeren maar subsisteren) objecten van het denken zijn, maar ook zaken als een vierkante cirkel (die noch existeert noch subsisteert, maar waaraan wel ‘Sosein’ toekomt). fre ge beschouwde alles als object wat benoemd of waarover gesproken kan worden, en stelde objecten tegenover be grip pen. In deze ruime zin ligt ‘object’ dichtbij ‘ding’ of ‘zaak’, al wordt gewoonlijk, wanneer het betekeniselement ‘bestaan’ domineert, ‘objecten’ beperkt tot particularia (zie universalia en particularia). In het geval van emoties e.d. is het object soms moeilijk te onderscheiden van de oorzaak.
J.A. Passmore, A Hundred Years of Philosophy, 1957, herzien en uitgebreid 1966. (Zie de index.)
A. Kenny, Action, Emotion and Wiü, 1963. (Zie de index.)

< >