Wat is de betekenis van Objectief recht?

2024-06-17
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

objectief recht

Alle geschreven en ongeschreven regels.

2024-06-17
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Objectief recht

Geheel van de in de maatschappij geldende rechtsregels (rechten en plichten).

2024-06-17
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

objectief recht

Positief recht. Het recht dat uit de geldende rechtsbronnen wet, verdrag, jurisprudentie en gewoonte voortvloeit.

2024-06-17
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Objectief recht

De rechtsregeling van bijvoorbeeld koop, verkoop, pacht en huur wordt wel recht in objectieve zin of kortweg objectief recht genoemd, terwijl de daaraan ontleende bevoegdheden (bijvoorbeeld die van kopen en verkopen) rechten in subjectieve zin, subjectief recht, worden genoemd.

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Objectief recht

zie Recht.