Gepubliceerd op 06-03-2022

object

betekenis & definitie

1. in formele ontsluiting: term waarmee bij de catalogisering van niet-boekmaterialen het te beschrijven exemplaar (exclusief de houder) wordt aangeduid.

2. in onderwerpsontsluiting: een abstract of concreet zelfstandig begrip dat de kern van het onderwerp aanduidt en niet beschouwd kan worden als precisering van een ander zelfstandig begrip binnen het onderwerp.