Wat is de betekenis van Nieuwe haring (visscherij)?

1937
2021-08-03
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Nieuwe haring (visscherij)

In Juni begint de trek van den haring in groote scholen, die samenkomen bij de Shetlandsche Eilanden en dan langs de Schotsche kust zwemmen naar het Zuiden (Schotsche haring). De haringvangst valt samen met den trek. De visch rijpt in den trek en is volwassen en vet in Juni, als ze in de buurt van Doggersbank is aangekomen. Hier visschen de Holland...

Lees verder