Synoniemen van middag

2019-12-05

middag

Het begrip middag heeft 19 verschillende betekenissen: 1) vanaf de middag van een bepaalde dag of vanaf de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende middag 2) kort voor het middaguur 3) iedere middag, telkens in de middag; ook: alle of de meeste middagen in zekere periode 4) tijdstip waarop de zon haar hoogste stand boven de plaatselijke horizon bereikt; tijdstip dat precies in het midden valt van de tijdsruimte tussen zonsopgang en zonsondergang; het midden van de dag volgens ware zonnetijd...

2019-12-05

Middag

Een in westelijk Groningen gelegen deel van het beterpte oude kwelder polderlandschap. Rond het begin van onze jaartelling maakte het gebied deel uit van een vrij brede, west-oost georiënteerde zone kwelders met bochtige getijdenrivieren en kronkelende kreken. Verreweg de grootste getijdenrivier was het bekende Reitdiep. De kwelderstromen liepen vooral in noordelijke richtingen. Het Reitdiep koos verder stroomafwaarts echter voor een westelijke koers. De kwelder bewoners beschermden zich aanvan...

2019-12-05

middag

middag - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening) het midden van de dag, 12.00 In het hele taalgebied verwijst middag naar het midden van de dag, het middaguur. 2. (tijdrekening) het gedeelte van de dag tussen 12.00 en 18.00 uur In de middag zijn de meeste mensen nog aan het werk. 3. (figuurlijk) het midden van het leven Woordherkomst samenstelling van mid (midden) en dag Uit...

2019-12-05

middag

middag - zelfstandig naamwoord uitspraak: mid-dag 1. tijd tussen de ochtend en de avond ♢die middag gingen we wandelen 1. tussen de middag [ongeveer van twaalf tot twee] Zelfstandig naamwoord: mid-dag de middag de middagen het middagje

2019-12-05

Middag

Middag m. (-en), het midden van den dag, tijdstip, waarop de zon hare grootste hoogte bereikt heeft; — ware middag, de tijd, waarop de zon zich werkelijk in den meridiaan bevindt; — middelbare middag, de tijd, waarop het middag zijn zoude, indien de zon zich regelmatig in de ecliptica bewoog en deze met den equator samenliep; — het is middag, het is twaalf uur; — (fig.) de middag des levens, de mannelijke ouderdom; — des middags, te 12 uur; — namiddag, de tijd die op het eigenlijke m...

2019-12-05

Middag

Middag, - het oogenblik, waarop de zon in den meridiaan, d. i. in het Zuiden staat, en dus culmineert. Naar gelang men de ware of de middelbare zon bedoelt, spreekt men van waren of middelbaren m. Zie TIJDSVEREFFENING. Op den waren m. is de schaduw van een zonnewijzer zoo kort mogelijk ; de ware m. is echter scherper aan te geven, door den hoek tusschen twee schaduwen van gelijke lengte (vóór en na den middag opgeteekend) te halveeren en aldus het Zuiden te vinden. Op den middelbaren m. wijst...

2019-12-05

Middag

Middag noemt men het oogenblik, waarop de zon den meridiaan passeert. Men onderscheidt een vxvren en middelbaren middag. Zie daarover onder Tijd.

2019-12-05

middag

middag - De tijd van het middaguur tot de avond.