Wat is de betekenis van Longitudinaal onderzoek?

2024-04-25
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen (2017)

Longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek - onderzoeksobjecten (in dit geval mensen) worden voor langere tijd gevolgd, in het bijzonder om causale verbanden te ontdekken.

2024-04-25
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

longitudinaal onderzoek

Onderzoek dat gedurende langere tijd wordt uitgevoerd om veranderingen te kunnen meten; is daarmee tegenhanger van transversaal onderzoek.

2024-04-25
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Longitudinaal onderzoek

onderzoeksobjecten (in dit geval mensen) worden voor langere tijd gevolgd, in het bijzonder om causale verbanden te ontdekken.

2024-04-25
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

Longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek is een methode van onderzoek waarbij de proefpersonen over een lange­re perioden, van soms vele jaren, met enige regelmaat onderzocht worden. De bedoeling hier­van is om bepaald gedragsdimensies in de tijd te volgen en zo kan men bijvoor­beeld zien of gedragsdimensies slechts in bepaalde fase van het leven voorkomen of meer...

2024-04-25
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

longitudinaal onderzoek

Onderzoek naar de waarden van variabelen zoals die zich over een bepaald tijdsverloop voordoen. Men maakt daarbij vaak gebruik van panels en opeenvolgende onafhankelijke steekproeven.

2024-04-25
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Longitudinaal onderzoek

Onderzoek waarbij in de loop der tijd op steeds dezelfde manier herhaaldelijk metingen plaatsvinden om een ontwikkeling in kaart te brengen.

2024-04-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

longitudinaal onderzoek

methode van onderzoek in de ontwikkelingspsychologie, waarbij één proefgroep gedurende lange tijd wordt gevolgd. Als bezwaren van deze methode gelden dat de groep allengs verandert en dat het te lang duurt voor men gegevens heeft, die dan inmiddels weer zijn verouderd. Daarom wordt cross-sectional onderzoek meer toegepast.