Lamp betekenis & definitie

Een antieke olielamp komt veel voor op toegangshekken en grafmonumenten uit de negentiende eeuw. In de oudheid is de lamp een symbool van waakzaamheid in donkere uren. In de christelijke iconografie wordt er de volgende uitleg aangegeven: Johannes 8:12 (en Christus zeide:) 'Ik ben het Licht der wereld'; psalm 119:105, 'Uw woord is als een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad'; 'Een lamp voor mijn voet is Uw woord, Een schijnend licht op mijn pad'. In het Latijn betekent 'Lux est urnbra Dei', 'Het licht is de schaduwvan God'.

Antieke lamp op het toegangshek van de Algemene Begraafplaats te Delden