2020-02-25

laag

laag - bijvoeglijk naamwoord 1. dicht bij de grond ♢ voor de bank staat een lage tafel 1. je kunt hoog of laag springen [om duidelijk te maken dat je niet zult toegeven] 2. zwaar en donker ♢ de lage tonen waren goed te horen 1. een toontje lager zingen...

2020-02-25

Laag

1. LAAG, bn. bw. (lager, laagst), tegenstelling van hoog, van geringe hoogte, niet ver opwaarts reikend, niet hoog boven iets uitstekend een laag huis; een lage toren; de heuvels zijn begroeid met laag struikgewas; — een laag vertrek, waarvan de zolder niet hoog boven den vloer is; — dit vertrek is laag van verdieping; een laag corset dragen; lage halsboorden; — eene lage japon, laag uitgesneden, die den hals en vaak het bovendeel der borst onbedekt laat; — lage schouders, afhangende; ee...

2020-02-25

laag

Ook: klein Verzoek van de leider aan de dummy om diens laagste kaart in de gevraagde kleur bij te spelen. Zie ook: hoog

2020-02-25

Laag

Zie: lagedrukgebied

2020-02-25

laag

laag - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat zich in twee richtingen uitstrekt maar in de derde een beperkte dikte heeft Deze laag bevat opvallend veel iridium, dankzij de meteorietinslag van 65 miljoen jaar geleden. 2. (sociologie) sociale klasse laag - Bijvoeglijk naamwoord 1. fysiek niet ver boven iets anders zijn 2. niet vergevorderd zijn in een rangorde of volgorde 3. (geluid) met een klein aantal trillingen per...

2020-02-25

Laag

Laag 'te laag zitten': een te kleine versnelling gebruiken. Vgl. Fr. mettre tout à gauche. Zie ook hoog zitten. -

2020-02-25

Laag

Laag - (aardk.), plaat van gelijkblijvende samenstelling van een bezinkingsgesteente. Zoolang de omstandigheden dezelfde blijven neemt de l. in dikte toe. Als zij veranderen of ook als de bezinking tijdelijk onderbroken wordt, ontstaat een scheidingsvlak, een voegvlak, en begint een nieuwe laag zich op de vorige af te zetten. De lagen worden bij afzetting uit niet zeer snel stroomend water horizontaal afgezet en hebben over het grootste deel van haar uitgebreidheid evenwijdige onder- en bovenvla...

2020-02-25

laag

laag - Diktes van een bepaald materiaal dat uitgelegd, uitgespreid of gedeponeerd is over een oppervlak, of lagen vormt.

2020-02-25

Laag

zie Diep,zie Gemeen.