Wat is de betekenis van Spijkers op laag water zoeken?

2024-05-20
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Spijkers op laag water zoeken

uitermate achterdochtig zijn

2024-05-20
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Spijkers op laag water zoeken

Ik vind dat je in dit rapport spijkers op laag water zoekt: nu laat je je wel van een heel pietluttige kant zien! Verandering van spijs doet eten Een nieuwe situatie geeft nieuw enthousiasme.

2024-05-20
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

SPIJKERS OP LAAG WATER ZOEKEN

was vroeger een activiteit van het personeel op de oude scheepswerven. De uitdrukking herinnert aan de oude scheepsbouw, in de tijd dat spijkers een grotere waarde vertegenwoordigden dan nu. Wanneer het laagwater was, lieten de eigenaren van scheepswerven hun arbeiders de gevallen spijkers oprapen. De uitdrukking moet in de loop van de tijd een fli...

2024-05-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Spijkers op laag water zoeken

vitten, ongegronde opmerkingen maken; ook: uitvluchten zoeken. In werkelijke zin werden bij laag water aan de scheepstimmerwerven wel spijkers die bij het timmeren gevallen waren, opgezocht (de vroegere spijkers werden immers gesmeed en waren dus waardevol, in tegenst. met de huidige draadnagels); vandaar bij overdracht: naar kleinigheden zoeken di...

2024-05-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

spijkers op laag water zoeken

Wie spijkers op laag water zoekt, maakt kleine, gezochte aanmerkingen. Deze uitdrukking is ontleend aan het werk op de scheepswerven, waar zuinige scheepsbouwers soms het werkvolk bij laag water de gevallen spijkers lieten zoeken en oprapen.

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Spijkers op laag water zoeken

D.w.z. vitten, onbeduidende gronden aanvoeren; ook: uitvluchten zoeken, zwarigheden of bezwaren zoeken, waar er geen kunnen zijn, de egge op den tas gaan zoeken (Waasch Idiot644 a). In werkelijken zin worden bij laag water aan de scheepstimmerwerven de spijkertjes, die bij het timmeren gevallen zijn, opgezocht (zie M.z.A. 17); vandaar...

2024-05-20
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Spijkers op laag water zoeken

onbeduidende of ongegronde aanmerkingen maken. Op de scheepstimmerwerven worden bij laag water de gevallen spijkers opgezocht; de zegswijze bet. dus: naar kleinigheden zoeken.

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Spijkers op laag water zoeken

vitten, ongegronde opmerkingen maken; ook: uitvluchten zoeken. In werkelijke zin werden bij laag water aan de scheepstimmerwerven wel spijkers die bij het timmeren gevallen waren, opgezocht (de vroegere spijkers werden immers gesmeed en waren dus waardevol, in tegenst. met de huidige draadnagels); vandaar bij overdracht: naar kleinigheden zoeken di...