Wat is de betekenis van kwik?

2020
2023-02-07
Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Kwik

Kwik is een in de natuur voorkomend element en wordt gevonden in de lucht, water, bodem en in ons voedsel. Het behoort volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO tot de top 10 van chemische stoffen waar de gezondheid van de wereldbevolking tegen beschermd moet worden. Uit studies blijkt kwik neuro- en nefrotoxisch voor hersenen, zenuwen en nieren...

Lees verder
2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kwik

kwik - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) een scheikundig element en zilverwit overgangsmetaal met symbool Hg en atoomnummer 80 dat o.a. wordt toegepast in thermometers en gasontladingslampen 2. grapje Woordherkomst Afkomstig van het Oudsaksische woord "quik" (levend of levendig). Uitdrukkingen en gezegden...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kwik

kwik - zelfstandig naamwoord 1. vloeibaar, zilverkleurig metaal ♢ de thermometer brak en het kwik kwam op de grond 1. het kwik stijgt [de temperatuur neemt toe] Zelfstandig naamwoord: kwik ...

Lees verder
2005
2023-02-07
Autosport ABC

Autosport ABC door Rob Wiedenhoff

Kwik

Eigenbouw sportwagen van Maus Gatsonides op basis van een Amerikaanse Mercury (letterlijk: kwik) waarmee hij 3 juni 1939 deelnam aan de Prijs van Zandvoort op het stratencircuit. In de wegrace Luik-Rome-Luik reden Maus en Lex Beels met Kwik naar een zeker lijkende overwinning. In het zicht van de finish raakten ze in Duitsland de weg kwijt. Daar wa...

Lees verder
1990
2023-02-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kwik

kwik - Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Hg en het atoomnummer 80. Het is een glanzend zilverachtig metaal dat vloeibaar is bij normale temperaturen. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, verscheidene voorwerpen en materialen te maken.

1984
2023-02-07
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

kwik

chemisch element (symbool: Hg), bij kamertemperatuur een vloeibaar en nogal vluchtig, zilverkleurig metaal. De meeste kwikertsen zijn sulfides; het rode cinnaber dat tot 70 % kwik kan bevatten, is het belangrijkste erts. In het milieu komen ook natuurlijk gevormde organische verbindingen voor (→ organometalen; → methylkwikverbindingen). D...

Lees verder
1974
2023-02-07
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

kwik

Nederlandse naam voor chemisch element hydrargyrum, symbool Hg. Enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Tegenwoordig bekend als „milieugif” (zeedieren). Uit proeven met ratten blijkt, dat vooral zenuwcellen worden beschadigd, speciaal in ruggemerg en kleine hersenen. De celstofwisseling wordt geblokkeerd. De cellen sterven a...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kwik

[→Lat. hydrargyrum, vloeibaar zilver], (ook: kwikzilver), 1. chemisch element, symbool Hg (e); een druppel -; hij is als -, vlug, levendig, driftig; 2. (metonymisch) thermometer of barometer: het stijgt, daalt. (e) Kwik heeft een smeltpunt van -38,87 °C en een kookpunt van 356,7 °C. Het was reeds bekend aan Theofrastos (300 v.C.) en...

Lees verder
1972
2023-02-07
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Kwik

o., 1. chemisch element, symbool Hg. © Produktie De wereldproduktie bedroeg in 1979 6245 t. De belangrijkste ertsleverende landen zijn de USSR (32 %), Spanje (17,9 %), de VS (16 %), Algerije (16 %) en China (9,6 %). Gebruik De in Nederland ingevoerde hoeveelheid kwik wordt voornamelijk toegepast en/of verwerkt in organische kwikverbindingen e...

Lees verder
1954
2023-02-07
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Kwik

kwikzilver, hydrargyrum, een vloeibaar giftig zwaar metaal, dat beroepsziekten veroorzaakt; enkele kwikzouten worden nog wel eens in desinfectantia (zie sublimaat) en zalven voor huidziekten gebruikt (blauwe en grijze kwik zalf). Als geneesmiddel tegen syfilis is kwik uit de tijd.

1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kwik

hydrargyrum, symbool Hg, atoomgewicht 200,61, is het element met rangnummer 80 in het periodiek systeem. Het is een zilverwit metaal, dat bij-38°,87 vast wordt. Het wordt in thermometers gebruikt. Kwikverbindingen zijn meestal zeer giftig. Sublimaat (HgCl2) is een bekend desinfectiemiddel, dat ook bij de ontsmetting van b.v. bollen gebruikt wor...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kwik

s.n., kwik (it).

1939
2023-02-07
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Kwik

Lijntrekker.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kwik

1. bn., bw.; kwikker, kwikst (beweeglijk, vlug, levendig); 2. v. kwikken (beuzeling, snuisterij, opsiering): allerlei kwikken en strikken of: kwikjes en strikjes; 3. o. (kwikzilver, mercurius): kwik in het lijf, zeer beweeglijk.

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kwik

kwikzilver, scheikundig element, symbool Hg, atoomgew. 200,6; zeer zwaar (s.g. 13,6), vloeibaar metaal, zilverkleurig, oxydeert niet i/d lucht, wordt gewonnen u/li mineraal cinnaber en komt ook gedegen voor (Spanje, Peru, Californië, Oeral). Alle metalen behalve ijzer en platina, worden door k. opgelost, waarvan gebruik wordt gemaakt v/h winne...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kwik

→ Kwikzilver.

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kwik

l. v. (-ken; -je) 1. [kwiek I 1] iets levendigs, vlugs, geestigheid, grap: zijn geklets met -jes doormengen. 2. [kwiek I 2] iets dat fleurig maakt, als opschik dient: -jes en strikjes. II. o. veel gebruikte verkorting van kwikzilver.

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kwik

Kwik, - kwikzilver, scheikundig element, symbool Hg, atoomgewicht 200, aan Theophrastus 300 jaar v. Chr. bekend, ten tijde van Plinius reeds als medicament beproefd, als hoedanig het evenwel eerst sinds Paracelsus, 16e eeuw, algemeen toepassing heeft gevonden. Door de alchemisten als wezenlijk bestanddeel van alle metalen beschouwd. Kwik komt in de...

Lees verder
1911
2023-02-07
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Kwik

= levendig, vgl. verkwikken-, levend maken, doen opleven, evenals kweeken. Vgl. Hooft: „(Uw streven) om de verflaeuwende beoeffening der Poesie te helpen verquicken.” Vgl. ook: kwikzilver, vertaling van ’t Lat. argentium vivum — levend zilver. — In kwikstaart bet. kwikken: zwaaien.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kwik

Het begrip kwik heeft 3 verschillende betekenissen: 1. kwik - KWIK, o. v. kwikzilver eene glazen buis met kwik vullen; — (fig.) levendigheid, vuur (der jeugd); — (w. g.) (fig.) het is maar kwik, het is maar eene nuttelooze aardigheid, eene grap; de zaak, het ding beduidt niet veel, beteekent weinig; (fig.) dat is maar kwik, in den win...

Lees verder