Wat is de betekenis van Kritische temperatuur?

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Kritische temperatuur

temperatuur waarboven een damp niet door enige druk, hoe groot ook, te condenseren is; de druk, die de verzadigde damp dan uitoefent, heet kritische druk. Voor water zijn deze cijfers resp. 364.3 gr. C. en 194.6 atm.; voor helium -268 gr. C. en 2 atm.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kritische temperatuur

('kri:tisə) v. temperatuur waarboven een gas door geen drukking, hoe groot ook, vloeibaar is te maken.

2024-06-17
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Kritische temperatuur

Noemt men de temperatuur, waarbij de damp van een vloeistof dezelfde dichtheid bezit als de vloeistof zelve.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kritische temperatuur

de temperatuur waarboven een gas niet door samenpersing vloeibaar kan worden gemaakt, →kritisch punt.