De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Kritische temperatuur

betekenis & definitie

temperatuur waarboven een damp niet door enige druk, hoe groot ook, te condenseren is; de druk, die de verzadigde damp dan uitoefent, heet kritische druk. Voor water zijn deze cijfers resp. 364.3 gr.

C. en 194.6 atm.; voor helium -268 gr. C. en 2 atm.

< >