Wat is de betekenis van Koorts?

2021
2022-07-02
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Koorts

Men spreekt van koorts, ook wel verhoging, ferbris of pyrexia genoemd, als de lichaamstemperatuur boven de 38 graden is. Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën (een ziekte). Als je koorts hebt, voel je je futloos, ziek en zwak. Koorts is een normale reactie van het lichaam als er een infectie in het lichaam...

Lees verder
2020
2022-07-02
Corona dossier

Cornona gerelateerde begrippen gebundeld door redactie Ensie

Koorts

Een lichaamstemperatuur van rond de 37 graden Celsius is normaal. Je lichaamstemperatuur kan er zo'n 0,6 graden Celsius onder of 0,6 graden Celsius boven zitten. Gedurende de dag zijn er ook schommelingen in temperatuur. In de vroege ochtend is je temperatuur het laagst. Laat in de middag het hoogst, soms oplopend tot 37,7 graden Celsius. Als...

Lees verder
2020
2022-07-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

koorts

Het begrip koorts heeft 2 verschillende betekenissen: 1) verhoging van de lichaamstemperatuur. verhoging van de lichaamstemperatuur boven de 38 graden bij ziekte of ontsteking, vaak gepaard gaand met koude rillingen, zweten, algeheel ziek-zijn, vermoeidheid, versnelde polsslag en ademhaling. Soms spreekt men bij een lichaamstemperatuursst...

Lees verder
2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

koorts

koorts - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) verhoging van de lichaamstemperatuur 2. toestand van innerlijke opwinding Toen er in w:Goudkoorts_van_Klondike|Klondike goud gevonden werd, brak de goudkoorts onder tienduizenden in Amerika uit. Synoniemen [1] pirexie

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

koorts

koorts - zelfstandig naamwoord 1. je lichaam is veel te warm en je voelt je ziek ♢ je moet in bed blijven als je koorts hebt Algemene uitdrukkingen: 1. kapzonesis erger dan de derdedaagse koorts (TB) [he...

Lees verder
2010
2022-07-02
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

koorts

Verhoogde inwendige lichaamstemperatuur door een ontsteking. Bij een ontsteking proberen de afweercellen iets op te ruimen, bijvoorbeeld een infectiehaard of een kankergezwel. Als dat lukt, gaat de ontsteking over en zakt ook de lichaamstemperatuur. Als het niet lukt, blijft de koorts vaak bestaan. Bij een chronische ontsteking kan er een kapsel om...

Lees verder
1997
2022-07-02
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

koorts

In het Middelnederlands komt de verwensing die corts ridene! ‘moge de koorts hem kwellen’ voor. Vroeger werd koorts opgevat als een ziekte. Dat verklaart ook waarom men koorts in verwensingen gebruikt als krijg de koorts, krijg de koude koorts! ‘krijg iets vreselijks’. Inez van Eijk (1978: 87) ken...

Lees verder
1981
2022-07-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Koorts

ziekelijke verhoging van de lichaamstemperatuur; zie temperatuur. Het is een afweermechanisme bij infectieziekten. De koorts begint vaak met koude rillingen en leidt tot sterke zweetproduktie en daarmee tot uitscheiding van bacteriegiffen.

Lees verder
1981
2022-07-02
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Koorts

verhoging van de eigen warmte van het lichaam op basis van een ziekelijke verandering van de algehele toestand. De lichaamswarmte van de mens bedraagt gemiddeld 37° en schommelt ’s morgens en ’s middags binnen bepaalde grenzen. De morgentemperatuur ligt lager dan de avondtemperatuur. De warmtebron ligt in de stofwisseling. Hoogste n...

Lees verder
1974
2022-07-02
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

koorts

verhoogde lichaamstemperatuur (boven 38°C), een verschijnsel dat bij verschillende ziekten optreedt als reactie van het lichaam op het binnendringen van ziektekiemen.

1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

koorts

v./m. (-en), 1. begeleidend verschijnsel bij verschillende ziekten dat bestaat uit verhoogde lichaamstemperatuur, versnelling van de polsslag en de ademhaling, vermoeidheid en soms koude rillingen, duizeligheid en ijlen (e); vroeger als zelfstandige ziekte opgevat, thans in die zin alleen met een attribuut, b.v. gele — hebben; krijgen, erdoor...

Lees verder
1954
2022-07-02
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Koorts

febris, verhoging van de lichaamstemperatuur boven de 38°C., gepaard aan een versnelde pols, verhoogde stofwisseling en andere ziekteverschijnselen; is meestal het gevolg van een infectie. Vgl. hyperthermie, verhoging.

1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Koorts

s., koarts, goarre; de tweededaagse —, de oarddeiskoarts; de derdedaagse —, de treddeiskoarts.

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Koorts

v. (-en), 1. begeleidend verschijnsel bij verschillende ziekten, zich kenmerkende door verhoogde lichaamstemperatuur, versnelling van de polsslag en de ademhaling, vermoeidheid en somtijds door koude rillingen, duizeligheid en ijlen; vroeger als zelfst. ziekte opgevat, thans in die zin alleen met een attribuut, b.v. gele koorts ; — ...

Lees verder
1949
2022-07-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Koorts

(temperatuurverhoging) is meestal het gevolg van een infectie. Men ziet in K. een verweer van het organisme tegen de ziekteverwekkers, zodat men niet in de eerste plaats de koorts moet bestrijden, maar de infectiehaard opzoeken. In enkele gevallen heeft men specifieke middelen, bv. salicylzuur bij acuut gewrichtsrheuma, kinine bij malaria. Bij grie...

Lees verder
1939
2022-07-02
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Koorts

Extra centrale verwarming.

1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

koorts

v. -en; 1. verhoging van lichaamstemperatuur, gepaard gaande met versnelling van de polsslag, koude rillingen, dorst enz., gewoonlijk, begeleidend verschijnsel van allerlei ziekten: koorts hebben; de koorts krijgen; je jaagt me de koorts op het lijf, doet mij hevig ontstellen; de anderdaagse koorts, de derdendaagse koorts; de gele koorts, tropische...

Lees verder
1933
2022-07-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Koorts

ziektetoestand, gekenmerkt door verhooging v/d lichaamstemperatuur (normaal 37°), gepaard aan versnelling v/d → polsslag, koude rillingen, dorst, hoofdpijn, enz. Kan oploopen tot 40°, in ernstige gevallen tot 41°, in uitzonderingsgevallen tot ca. 42°. (Bij kinderen vindt deze stijging sneller en in belangrijkermate plaats, heef...

Lees verder
1933
2022-07-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Koorts

De mensch heeft, evenals een groote groep diersoorten, een constante lichaamstemperatuur. In sterke mate onafhankelijk van de temp. der omgeving, blijft deze op een hoogte van ong. 37°. Terwijl voortdurend verandering in de warmteafgifte (bijv. door temperatuursverandering van de omgeving) en verandering in de warmteproductie (bijv. bij spierin...

Lees verder
1929
2022-07-02
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Koorts

Febris, een ziektetoestand van het geheele organisme, welke meestal van verschillende algemeene verschijnselen vergezeld doch steeds gepaard gaat met abnormale verhoogde stofwisseling en warmte-productie. Terwijl de temperatuur van den gezonden mensch, in de okselholte gemeten, nimmer hooger is dan 37.5° C, spreekt men van K. zoodra zij...

Lees verder