Synoniemen van Kauw

    • rouck
2020-01-27

Kauw

Kauw, zie Kraai.

2020-01-27

Kauw

1. KAUW, v. (-en), (nat. hist.) de kleinste onzer inlandsche kraaien, ook vel kerkkauw en torenka geheeten, en door velen eenvoudig kraai genoemd (corcus monedula): kauwen zijn wakkere, levendige, behendige en schrandere vogels. 2. KAUW, v. (-en), KAUWTJE, o. (-s), hoeveelheid die men in eens kauwt; wat gekauwd is : zij stopte het kleine kind een kauwtje brood in den mond; — (gew.) tabakspruim.

2020-01-27

Kauw

Kauw - of ka, Colaeus monedula, behoort tot de raafachtige vogels. Lengte 31 c.M., staart 13 c.M.; kleur glimmend zwart; hals, wangen en buikzijde aschgrauw. Bewoont geheel Europa en N.- en Midden-Azië. Hier te lande algemeen, Standvogel; nestelt in schoorsteenen, holle boomen, torens, enz. Zeer gezellige en vroolijke vogel. Nuttig door het eten van insecten en wormen, maar schadelijk door het eten van zaden, aardappelen en vruchten ; is gemakkelijk te temmen.

2020-01-27

KAUW

(Fr.: ka). Vogel. Zeer algemene standvogel, behalve op de eilanden.

2020-01-27

Kauw

of torenkraai (Colaeus monedula spermologus), een tot de fam. der kraaien behoorende vogel. Lengte 31 cm, staart 13 cm. De schedel is blauwzwart, rug, vleugels en staart zwart met metaalglans, achterhoofd en wangen grijs, onderzijde grijsachtig. Algemeene broedvogel op torens en ruïnen, in holle boomen, in klimop, in schoorsteenen, soms in konijnenholen. De eieren, 4 tot 6 in getal, zijn blauwachtig grijsgevlekt met grauwbruine vlekjes en stipjes. Op de weiden zoekt hij tusschen kraaien en...

2020-01-27

kauw

kauw - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde) Corvus monedula, eem zwarte zangvogel met een grijze nek uit de Corvidae Er zaten veel kauwtjes in de bomen. kauw - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kauwen ♢ Ik kauw 2. gebiedende wijs van kauwen kauw! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd v...

2020-01-27

Kauw

Kauwen zijn zwarte gedrongen vogels met zilvergrijze kopzijden. Deze intelligente soort leeft in groepen. Binnen groepen kauwen bestaat een uitgebreide sociale structuur met een pikorde, intriges en altijd zijn er 'verliefde' stelletjes te onderscheiden als ze aan het foerageren zijn. De paarband tussen kauwen duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. Geluid Zeer gevarieerd. Meest kenmerkend explosief "ka!" Leefgebied Broedt (schaars) in bossen met grote...

2020-01-27

kauw

zwarte, in verhouding kleine zangvogel uit de familie van de kraaiachtigen met een grijze hals en een groengrijze oogring die ook veel in de stad gezien wordt

2017-12-04

kauw uit

kauw uit - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van uitkauwen ♢ Ik kauw uit 2. gebiedende wijs van uitkauwen kauw uit! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van uitkauwen kauw je uit? Woordherkomst uit kauw (werkwoord) en uit(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

kauw fijn

kauw fijn - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van fijnkauwen ♢ Ik kauw fijn 2. gebiedende wijs van fijnkauwen kauw fijn! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van fijnkauwen kauw je fijn? Woordherkomst uit kauw (werkwoord) en fijn(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2019-10-22

Torenkraai

→ Kauw.

2019-04-23

Colacus

Colacus - → Kauw.

2018-11-15

Colaeus

Colaeus - Zie KAUW.

2019-01-10

Ka

Ka, - zie KAUW.

2018-09-02

Dole

DOLE, v. (-n), (gew.) kauw, kerkkraai, torenkraai.

2018-09-13

Kauwennest

o. (-en), nest eener kauw.

2018-09-13

Kerkkauw

KERKKAUW, v. (-en) kauw; ...KLOK, v. (-ken); ...KOEPEL, m. (-s); ...KRAAI, v. (-en), (nat. hist.) kauw, torenkraai: kale kerkkraai, de wilde kerkkraai; ...KROON, v. (...kronen), veelarmige hangende lamp in eene kerk.

2019-04-18

Bulbair-paralyse

Bulbair-paralyse - noemt men de verlamming ten gevolge van aandoeningen der zenuwen, die hun kernen in den bulbus medullae (= verlengde merg) hebben. Door deze verlamming treden spraak-, slik-, kauw- en phonetische bezwaren op. Voor progressieve bulbairparalyse, ➝ Amyotropische lateraalsclerose. Pseudo-bulbairparalyse noemt men een op b. lijkend ziektebeeld, dat veroorzaakt wordt door dubbelzijdige haarden aan de basis der groote hersenen; deze haarden ontstaan ten gevolge van aderverkalking o...

2019-01-17

Stroo

Stroo - zijn de gedroogde planten der voedergewassen, welke men voor het winnen van de zaden rijp heeft laten worden. Wij kennen vooral haver-, rogge-, tarwe- en gerstestroo en het stroo van erwten en boonen. Stroo is zeer rijk aan ruwvezel en vrij arm aan voedende bestanddeelen. Voor den kauw- en verteringsarbeid zijn meermalen meer calorieën noodig, dan het bij vertering aan energie levert. Voor herkauwers vooral is stroo nuttig als buikvulsel. Het bladerijkste stroo is het best als voedsel,...

2018-09-13

Kraai (1)

Kraai v. (-en), een vogel, die tot het geslacht der raven behoort, waarop hij in vorm en kleur volkomen gelijkt, doch op kleinere schaal (corvus corone); bonte kraai, met grijze kleur aan borst, buik, nek en mantel (corvus cornix); — (gew.) kauw, de kleinste der Nederl. kraaiensoorten; — (spott.) een aanspreker; — (spr.) eene bonte kraai maakt nog geen winter, uit een enkel feit mag men geen gevolgtrekking maken; — eene vliegende kraai vindt altijd wat; — alles komt uit, al moesten de...