2019-10-20

Jozef

Jozef, op één na jongste zoon van Jakob, de latere onderkoning van Egypte; man van Maria, de moeder van Jezus. Jozef, de dromer, iemand met veel fantasie, dromerig persoon. Jozef, de zoon van Jakob en zijn lieveling, vertelde zijn broers vaak over zijn dromen. Hij legde die zo uit, dat zijn superioriteit duidelijk naar voren kwam: ‘Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. “Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroo...

2019-10-20

Jozef

Jozef was de echtgenoot van Maria, de Moeder van God. De belangrijkste bronnen over zijn leven zijn de evangeliën van Matteus, Lucas en Johannes. Ook apocriefe bronnen schrijven over Jozef, zoals de proto-evangelist Jacobus. De kerkhistoricus Eusebius Pamphilus (265-339) noemt een zekere Simon, een van de zonen uit het eerste huwelijk van Jozef, een neef van Jezus. De vlucht van de heilige familie naar Egypte wordt beschreven in de ‘Homilie van de vlucht naar Egypte’, door Zecharia, bisscho...

2019-10-20

Jozef

Hebreeuws 'Jahweh voege toe, geve vermeerdering'. Uit het Oude Testament bekend door Jozef, de zoon van Jacob en Rachel (Genesis 30 en 37), die door zijn broers verkocht werd; uit het Nieuwe Testament vooral door Jozef van Nazareth, de man van Maria; daarnaast ook door Jozef van Arimathea. Vooral door Jozef van Nazareth is de naam populair geworden bij katholieken, echter pas in de laatste eeuwen (zie Debrabandere 1961). Het toenemende gebruik van de naam kwam niet alleen door de Reformatie, maa...

2019-10-20

Jozef

Jozef - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2019-10-20

Jozef

JOZEF, m. (-s), (fig.) kuisch, eerbaar jongeling (naar den zoon van den aartsvader Jacob); (spr.) het zijn allen geen Jozefs, niet allen weten aan de verzoeking weerstand te bieden; — Jozef, de man van Maria : (spr.) als de rechte Jozef maar komt, tot een meisje gezegd dat zich nog niet wil engageeren.

2019-10-20

Jozef

was volgens het Bijbelverhaal de meest geliefde zoon van den aartsvader Jacob. In het boek Genesis wordt zijn geschiedenis verteld. Jacobs liefde voor den even mooien als wijzen en deugdzamen jongen wekte den nijd op van zijn broers. Toen hij eens door vader Jacob werd uitgezonden naar de kampeerplaats van zijn broeders, die vele dagreizen ver met de kudden in het veld waren, maakten dezen van de gelegenheid gebruik, om zich op Jozef te wreken. Zij verkochten hem als slaaf aan voorbijtrekkende k...