Wat is de betekenis van Jahwe?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Jahwe

Jahwe - Eigennaam 1. (religie) interpretatie van de Hebreeuwse naam van het Opperwezen (vooral in wetenschappelijke beschouwingen, hoewel het de tweede helft van de twintigste eeuw ook in enkele rooms-katholieke bijbelvertalingen is gebruikt) Jona heeft de bewoners van Ninive aangezegd dat ze het te...

Lees verder
2004
2022-07-06
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Jahwe

Jahwe is de ware God der vaderen. Jahwe (Jhwh in het Hebreeuws) is afgeleid van ‘zijn’. Het is de naam waarmee God zichzelf aanduidde toen Mozes hem ernaar vroeg: ‘God sprak tot Mozes: ‘Ik ben: Ik ben’. En Hij vervolgde: ‘Dit moet ge aan de Israëlieten antwoorden: ‘Ik ben zendt mij tot u!’ en God sprak verder tot Mozes: ‘Jahwe, de God uwer vaderen,...

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Jahwe

waarschijnlijk de oorspronkelijke uitspraak van de naam van de God van Israël. De joodse schrijvers vermeden reeds vroeg deze benaming en gebruikten ĕdonaj (Heer). Het Hebreeuwse schrift schreef oorspronkelijk slechts vier consonanten, nl. IHWH (het tetragrammaton), waarbij men later de vocalen van ĕdonaj (ĕoa) plaatste ter vermijding van het...

Lees verder
1955
2022-07-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Jahwe

Gods naam in O.T. jamisme, streng ascetische Voorindische godsdienst, die het gezag der Veda’s niet erkent

1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Jahwe

de Godsnaam in het Hebr. Oude Testament; door de latere vocalisatie ontstond de onjuiste lezing .Jehova”, in de Bijbelvertalingen weergegeven als Heer(e). J. betekent „Hij is” of „Hij zal zijn”.

Lees verder
1947
2022-07-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Jahwe

In de stichtelijke geschriften over het Oude Testament is de uitspraak der Hebreeuwse medeklinkers J h w h, die de naam van de God der Israëlieten aanduiden: Jehova. Deze spelling is echter onjuist, daar men niet in acht nam, dat de Israëlietische geleerden de gewoonte hadden, onder die medeklinkers de klinkers van het woord...

Lees verder
1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jahwe

De naam van God, welke door God zelf aan Moses geopenbaard werd (Ex. 3.14) en verklaard wordt als „hij die is” (van „hawa” of „haja”, zijn). Over den oorsprong en den ouderdom van den naam is men het niet eens. Hij bestond echter zonder twijfel reeds vóór Moses, maar werd bij den Sinaï de naam...

Lees verder