Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Jahwe

betekenis & definitie

De naam van God, welke door God zelf aan Moses geopenbaard werd (Ex. 3.14) en verklaard wordt als „hij die is” (van „hawa” of „haja”, zijn). Over den oorsprong en den ouderdom van den naam is men het niet eens.

Hij bestond echter zonder twijfel reeds vóór Moses, maar werd bij den Sinaï de naam van God, als den God van het verbond. De uitspraak Jehova i.p.v.

Jahwe is pas in den tijd na Chr. bij de Joden in zwang gekomen en door de Christenen overgenomen. Keulers.