Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gepubliceerd op 01-03-2017

Jahwe

betekenis & definitie

Jahwe is de ware God der vaderen. Jahwe (Jhwh in het Hebreeuws) is afgeleid van ‘zijn’. Het is de naam waarmee God zichzelf aanduidde toen Mozes hem ernaar vroeg:

‘God sprak tot Mozes: ‘Ik ben: Ik ben’. En Hij vervolgde: ‘Dit moet ge aan de Israëlieten antwoorden: ‘Ik ben zendt mij tot u!’ en God sprak verder tot Mozes: ‘Jahwe, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, zendt mij tot u! Dit is voor eeuwig mijn Naam, zo zal Ik heten van geslacht tot geslacht’ (Exodus 3: 14-15).

Omdat het volgens de rabbijnse leer niet was toegestaan de naam Jahwe uit te spreken, werd deze omschreven met Adonái (Mijn Heer). Aldus werd hij ook aangeduid in de oudste Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuaginta of LXX) en in de Latijnse vertaling van het Oude en Nieuwe Testament (Vulgata).