Wat is de betekenis van Interferometer?

1993
2021-03-07
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Interferometer

toestel voor het meten van golflengten

1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

interferometer

m. (-s), optisch instrument dat berust op de interferentie van twee of meer lichtbundels. (e) In een interferometer interfereren twee (of meer) bundels coherent licht (afb.). Bij afbeelding met een lens ontstaan in een vlak ringen of strepen van maximale intensiteit op die plaatsen waar het optisch weglengte-verschil tussen de bundels een geheel aa...

Lees verder
1949
2021-03-07
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Interferometer

(< → inter-, + → -meter). Instrument voor het meten van interferentieverschijnselen.

1949
2021-03-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Interferometer

constructie waarmede men met behulp van interferentie zeer nauwkeurig de verandering van de brekingsindex van de lucht in afhankelijkheid van temperatuur en druk kan meten (Jamin). Toepassing in de techniek voor controle op de samenstelling van rookgassen ; bij luchtschepen werd hiermede het waterstofgehalte der lucht gecontroleerd. Ook kan men met...

Lees verder
1948
2021-03-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

interferometer

m. instrument tot het meten van interferentie.

1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Interferometer

(natuurk.). De interferometer van Fabry en Pérot of étalon bestaat uit twee evenwijdige, volkomen vlakke glazen platen, waarvan de naar elkaar toe geplaatste zijden half doorlatend verzilverd zijn.Door de half verzilverde lagen wordt van een opvallenden lichtstraal telkens een gedeelte gereflecteerd, en een ander deel doorgelaten. Zoo...

Lees verder
1923
2021-03-07
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Interferométer

1. instrument om zeer korte afmetingen te bepalen met behulp van de verschijnselen van de interferentie van het licht; 2. toestel, om een diagnose te stellen door middel van de wijziging, welke door de aanwezigheid van antilichamen (zie ald.) in een vloeistof teweeg wordt gebracht in de voortplantingssnelheid van het licht, en de daarmede samenhang...

Lees verder
1916
2021-03-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Interferometer

Interferometer - instrument, geschikt om homogene lichtbundels met een groot gangverschil te laten interfereeren, waardoor het mogelijk is, bepaalde lengten in golflengten van een zekere lichtsoort uit te drukken. Bij den i. van Michelson staan de beide interfereerende bundels loodrecht op elkaar en ontstaan interferentieringen, doordat een invall...

Lees verder
1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Interferometer

INTERFEROMETER, m. (-s), toestel om de lengte van een onderdeel van eene golflengte (altijd kleiner dan een mikron) nog nauwkeurig te bepalen.

Gerelateerde zoekopdrachten