Wat is de betekenis van Integrale veiligheid?

2016
2021-04-18
Paul Meijers

Auteur Wolters Kluwer crisisbeheersing.

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid is veiligheid gemeten in een breder perspectief langs lijnen van tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied. De Nederlandse Veiligheidsregio's spelen hierin een belangrijke rol. Vaak wordt vanuit een gemeentelijk kader wel of niet opgeschaald en een voorbereiding getroffen op de crisissituatie. Echte rampen zijn in Nederla...

Lees verder
2006
2021-04-18
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Integrale veiligheid

Veiligheid in breder perspectief langs lijnen van tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied.