Wat is de betekenis van Integrale veiligheidsbeschouwing?

2019
2021-02-28
NIFV

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid

Integrale veiligheidsbeschouwing

Een veiligheidsbeschouwing waarin de gewenste samenhang en samenwerking in beleid en aanpak binnen en tussen de verschillende veiligheidsdisciplines en -domeinen wordt nagestreefd.