Wat is de betekenis van Externe veiligheid?

2016
2021-04-22
NVDO

Begrippenlijst NVDO

Externe veiligheid

Externe veiligheid zijn risico's voor de omgeving door vliegbewegingen, installaties of transporten van gevaarlijke stoffen.

2016
2021-04-22
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Externe veiligheid

Veiligheidsdomein gericht op de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

2006
2021-04-22
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Externe veiligheid

Volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen van 2004: ‘De kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.’ In dit boek: de effectieve bescherming van personen die zich bevinden buiten het systeem van een bedrijf, tegen persoonlijk l...

Lees verder