Wat is de betekenis van ijzer?

2023-12-09
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

ijzer

1) (1993) (motorrijders) motorfiets. Vgl. aanbouwkeuken*; badkuip*; bellenblazer*; botervloot*; buffel*; cementmolen*; hijgend* hert; kakstoel*; kerstboom*; plof*; rommelpot*; spijkerbak*; stoomfiets*; strijkijzer*; tuffertje*; tuftuf*; waterbed*. • (Freek Andriesse & Hans Meulenbroek: Motortaal. Zakwoordenboek voor de motorrijder. 1993)...

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

IJzer

IJzer - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) een rivier in West-Vlaanderen (België) en Frans-Vlaanderen (Frankrijk). Het is de kortste van de drie Belgische rivieren die in zee uitmonden (de andere twee zijn de Maas en de Schelde)


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

ijzer

Fe. Dichtheid 7,86 kg/m3. Metaal dat in de bouw zeer veel is toegepast, vooral voor het opnemen van trekkrachten in verankeringen, trekstangen e.d.. Het heeft het nadeel dat het sterk kan corroderen (roesten), waarna door volumevermeerdering schade aan bouwdelen kan optreden. Ook gebruikt voor spijkers, hang- en sluitwerk, siersmeedwerk en vele and...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ijzer

ijzer - zelfstandig naamwoord uitspraak: ij-zer 1. bepaald soort metaal ♢ ijzer is harder dan hout 1. je kunt geen ijzer met handen breken [je moet het niet te snel willen doen] ...

2023-12-09
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

ijzer

De belangrijkste bouwsteen van hemoglobine. Hemoglobine is een belangrijke stof in rode bloedcellen. Het brengt ingeademde zuurstof van de longen via het bloed naar de weefsels. Als je veel bloed verliest, kom je ijzer tekort. Dat kan ook gebeuren als ijzer niet goed worden opgenomen uit het voedsel in je darmen. De dokter raadt iemand met te wei...

2023-12-09
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

ijzer

(het; -s) - stok met een ijzeren kop; er zijn lange ijzers (ijzer 1 t/m ijzer 4), middellange ijzers of middenijzers (ijzer 5 t/m ijzer 7) en korte ijzers (ijzer 8, ijzer 9 en de wedges), syn. iron ijzer 1 (het) - (weinig gebruikte) stok met ijzeren kop voor het afslaan op de wat kortere holes. • In Engeland wordt wel gezegd: ‘Beware of a high hand...

2023-12-09
Internet woordenboek

Ensie (2001)

ijzer

Jargon: alternatieve aanduiding voor hardware.

2023-12-09
Lexicon van het bijgeloof

Walter Gerlach (2000)

Ijzer

→ Afweertoverij, → Hoefijzer, → Hoofdkussen, → Non.

2023-12-09
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

IJzer

IJzer, Belgische rivier, die bij Nieuwpoort in de Noordzee uitmondt. De IJzer werd bekend door de rol die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog als verdedigingslinie speelde. Het Belgische leger, door de oprukkende Duitsers teruggedrongen, trok zich in september 1914 achter de IJzer terug. In oktober 1914 ontketenden de Duitsers bij de IJzer een offens...

2023-12-09
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

ijzer

in de cultuurgeschiedenis van de mensheid een pas laat in gebruik gekomen metaal. Het vertegenwoordigt in de mythen over de wereldtijdperken het laatste stadium van een ontwikkeling, die ooit met het gouden tijdperk zou zijn begonnen.

2023-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ijzer

ijzer - Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Fe en het atoomnummer 26; een glimmend, zilverachtig zacht metaal dat roest wanneer het aan vochtige lucht wordt blootgesteld. Gebruik ook voor dit metaal als het wordt verwerkt en gevormd, meestal in combinatie met andere stoffen, om diverse objecten en materialen te maken.

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Ijzer

ferrum (Fe), een element. Het is een lichtgrijs onedel metaal dat gemakkelijk door de lucht wordt geoxydeerd. Daarbij ontstaat bruin ijzerroest. Dit gaat men tegen door het ijzer met een verflaag of met een laag van een ander metaal te bedekken; zie galvaniseren. Economisch is dit heel belangrijk, omdat ijzer het in de techniek meest gebruikte meta...

2023-12-09
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

IJzer

Belg. rivier, die bij Nieuwpoort in de Noordzee uitmondt. Bekend door de rol die hij tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde als verdedigingslinie. Het Belg. leger, door de oprukkende Duitsers achteruitgeslagen, trok zich sept. 1914 achter de IJzer terug, in een kleine 3-hoekige landstrook. het enige gedeelte van België dat onbezet bleef. Van 2...

2023-12-09
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Ijzer

speelt als sporenelement een rol in de bloedvorming en moet bij de eenvoudige bloedarmoede in door het lichaam opneembare preparaten toegediend worden, omdat het in de voeding niet in voldoende mate aangevoerd kan worden in de ijzerhoudende groenten (spinazie, brandnetel, zuring).

2023-12-09
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

ijzer

element, voor de plant nodig voor chlorofylsynthese. Maakt deel uit van enzymen die elektronen overdragen. Op elke molecuul hemoglobine vindt men één atoom Fe++ (tweewaardig ijzer).

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Ijzer

o. (-s), chemisch element, symbool Fe. Voor een overzicht van de wereldijzerproduktie (uitgedrukt in gehalte ijzer) zie afb.

2023-12-09
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

IJzer

zilverwit metaal met een smeltpunt van ca. 1530oC. Men maakt gewoonlijk onderscheid tussen ruw- of gietijzer, smeed- en staakijzer. Van belang voor de male van smeedbaarheid is de hoeveelheid koolstof die in het ijzer voorkomt: het meest zit in gietijzeren het minst in smeedijzer.

2023-12-09
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

ijzer

(het, -s), (i.h.b.:) verkorting van klopijzer: z.a. Etym.: AN ij. = o.m. naam voor allerlei voorwerpen van ijzer.

2023-12-09
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

IJzer

ferrum, afkorting Fe., een onmisbaar bestanddeel in het minerale deel van het voedsel; wordt in het lichaam voornamelijk in de rode bloedkleurstof (zie aldaar) gevonden en bij de behandeling van verschillende (niet alle) soorten bloedarmoede speelt de toediening van ijzer een grote rol. Het meest werkzaam is het fijn gepoederde metaal, dat soms ech...

2023-12-09
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Ijzer

1. chem.) Ijzer, symbool Fe, atoomgewicht 55,85, is het element met rangnummer 26 in het periodiek systeem. Het komt in de natuur zeer veel voor. Als zuiver metaal wordt het zelden aangetroffen, daarentegen veelvuldig in de vorm van ijzeroxyden en ijzersulfiden. Voorbeelden zijn rnagneetijzersteen, Fe304; haematiet, Fe203, en pyrieten, FeS2. De py...