Wat is de betekenis van Huik?

2020
2022-06-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Huik

Zie Hugo

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

huik

huik - Zelfstandignaamwoord 1. (verouderd) een vrouwensluier met kap Arch. (1811) De huik naar alle winden hangen. Zich schikken naar de omstandigheden van het moment 2. een regenvast dekkleed dat over een zeil gedaan wordt ...

Lees verder
2002
2022-06-25
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Huik

zie: sloof.

1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Huik

(gesch[/i].) lange mouwloze mantel met kap; de - naar de wind hangen, eig.: de huik zo omhangen dat ze tegen de wind beschermt, (fig.) beginselloos de voordeligste houding innemen.

1977
2022-06-25
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

huik

huik - een vrouw onder de biechten, geslachtsgemeenschap met haar hebben; van huik ‘mantel zonder mouwen’ en biechten in de thans niet meer bekende bet. ‘de biecht afnemen’. Het word by de Roomsche Kerke niet so euvel genomen, dat een Geestelyk Persoon somwylen een liefjen onder een huik Biegt, ofte in een afgeschijden kamer...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

huik

[→Fr. huque], v./m. (-en), 1. (hist.) lange mantel zonder mouwen die door mannen en vrouwen gedragen werd (e): de naar de wind hangen, (eig.) zodat men tegen de wind beschut is; (fig.) van partij veranderen als de omstandigheden dit raadzaam, voordelig schijnen te maken; kinderen onder de trouwen, vóór het huwelijk geboren kinder...

Lees verder
1971
2022-06-25
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Huik

Huik - hoes of afdekzeil over een aangeslagen, gestreken zeil om dit te beschermen tegen vocht en vuil.

1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Huik

s., faelje; denaar de wind hangen, de hûch nei de wyn hingje litte, der nei hingje litte, yn ’e bocht kinne.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Huik

v. (-en), 1. lange kapmantel zonder mouwen, voorheen zowel door mannen als vrouwen gedragen; plaatselijk nog voor: rouwmantel; — (spr.) de huik naar de wind hangen, (eig.) zo dat men tegen de wind beschut is; (fig.) van partij veranderen naar de omstandigheden dit raadzaam, voordelig schijnen te maken ; kinderen onder de huik trouwe...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

huik

I. v. -en; (gew. hurk, inz. in het mv.): op de huiken zitten. II. v. -en; lange kapmantel; zegsw. de huik naar de wind hangen, van partij veranderen, al naar de omstandigheden.

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Huik

v/h hoofd t/d voeten reikende mantel, vroeger zoowel door mannen als vrouwen gedragen.

1928
2022-06-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Huik

was in vroeger tijd een lange mantel, die tot aan de voeten reikte en waaraan een kap bevestigd was, die den vorm had van een hoorn. Wij komen het woord huik nog tegen in de uitdrukking „de huik naar den wind hangen” — van mening en houding veranderen, zo gauw het iemand voordelig schijnt een andere houding of mening aan te nemen...

Lees verder
1919
2022-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Huik

(Den — naar den wind hangen), zijn overtuiging wisselen in verband met de wisselende omstandigheden, huilen met de wolven in het bosch, eig. den mantel naar de windrichting omhangen. De huik was de ronde mantel zonder mouwen, die ook het hoofd bedekte, en de geheele kleeding tegen den regen beschermde; hij werd meest door vrouwen gedragen. We...

Lees verder
1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Huik

Het begrip huik heeft 2 verschillende betekenissen: 1. huik - HUIK, v. (-en), lange kapmantel, zoowel door mannen als vrouwen gedragen : de huik naar den wind hangen, (eig.) zoo dat men tegen den wind beschut is; (fig.) van partij veranderen, naar de omstandigheden dit raadzaam, voordeelig schijnen te maken; — onder de huik trouwen, trouwen...

Lees verder