Wat is de betekenis van HET GOUDEN KALF AANBIDDEN?

2020
2022-09-26
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Het gouden kalf aanbidden

erg gehecht zijn aan geld en goederen (rijkdom)

1998
2022-09-26
Riemer Reinsma

Gezegden

HET GOUDEN KALF AANBIDDEN

HET GOUDEN KALF werd volgens de Bijbel AANBEDEN aan de voet van de berg Sinaï. Het Joodse volk was op weg naar het Beloofde Land en wachtte onder aan de berg op de terugkomst van zijn leider Mozes, die op de berg was om de Tien Geboden van God te ontvangen. De Joden hadden al een tijdje niets van Mozes gehoord. Ze vroegen zich af of hij nog we...

Lees verder
1982
2022-09-26
De Tale Kanaans

J. van Delden

het gouden kalf aanbidden

het geld het hoogste achten, de rijkdom vereren.

1977
2022-09-26
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Het gouden kalf aanbidden

onderdanige hulde aan rijke lieden bewijzen, of wel, met zijn ganse hart aan rijkdom hechten. Toespeling op het gouden kalf, dat de Joden aan de voet van de berg Sinaï aanbaden; zie Exod. 32:4. De hoofdzaak bij die beeldendienst was niet het goud, maar de stier1). Anders is het in het spreekwoord; wanneer wij van de aanbidding van het gouden k...

Lees verder
1940
2022-09-26
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

1925
2022-09-26
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Het gouden kalf aanbidden

Toespeling op het gouden kalf, dat de Joden aan den voet van den berg Sinaï aanbaden: onderdanige hulde aan rijke lieden bewijzen; ofwel, zooals ook in Zuid-Nederland, met zijn gansche hart aan rijkdom hangen. Zie Ndl. Wdb. I, 69; VII, 930; Exod. 32, 4 en Zeeman. 252, die o.a. opmerkt: ‘De hoofdzaak bij dien beeldendienst w...

Lees verder
1921
2022-09-26
Levende taal

T. Pluim - 1921

Het gouden kalf aanbidden

rijke lieden vleien, gehecht zijn aan rijkdom, onheilige liefde koesteren voor geld en goed. De uitdrukking is aan den Bijbel ontleend, en wel aan den tocht der Israëlieten door de woestijn. Toen Mozes den berg Sinaï had beklommen, waar hij de wet der Tien Geboden ontving en hier langer vertoefde, dan het volk verwacht had, werd het onged...

Lees verder
1902
2022-09-26
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Het gouden kalf aanbidden

onderdanige hulde aan rijke lieden bewijzen, of wel, met zijn ganse hart aan rijkdom hechten. Toespeling op het gouden kalf, dat de Joden aan de voet van de berg Sinaï aanbaden; zie Exod. 32:4. De hoofdzaak bij die beeldendienst was niet het goud, maar de stier1). Anders is het in het spreekwoord; wanneer wij van de aanbidding van het gouden k...

Lees verder