Synoniemen van Kalf

2019-10-20

Kalf

Het gouden kalf, afgod, iets dat men bewondert of vereert en dat waardevol lijkt, maar dat niet is, met name geld of bezit. Soms met aanbidden of dansen om. Bij de beschrijving van de uittocht uit Egypte, in Exodus 32, kan men de geschiedenis lezen van het ongeduldige volk, dat te lang op Mozes moet wachten als die op de berg Sinaï de wet van God in ontvangst neemt. Men besluit een afgodsbeeld van goud te gieten, en als Mozes neerdaalt van de berg treft hij zijn volk aan dansend om het gouden k...

2019-10-20

kalf

Het begrip kalf heeft 13 verschillende betekenissen: 1) een zeer jong kalf van nog geen twee weken oud; oorspronkelijk een kalf dat meteen na de geboorte, zonder ook maar één keer gezoogd te zijn, naar de slacht gaat 2) niet vatbaar voor irrationele of fantasierijke gedachten 3) voorstelling van een kalf in de vorm van een foto, een schilderij, een beeld e.d. 4) rijkdom, weelde als verlokking waarvoor men bezwijkt 5) iemand die onverstandig, onbezonnen of naïef handelt; iemand die dom is 6) j...

2019-10-20

Kalf

Horizontale korte verbindingsbalk. In oliemolens bodem van het kussen.

2019-10-20

kalf

kalf - zelfstandig naamwoord 1. jong van een koe ♢ als het voorjaar is, zie je weer kalveren in de wei 1. als het kalf verdronken is, dempt men de put [een fout wordt pas goedgemaakt als het te laat is] 2. het gemeste kalf slachten [mensen heel rijk en feestelijk ontvangen]

2019-10-20

kalf

kalf - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde) (veeteelt) jong van het rund en sommige andere zoogdieren 2. (bouwkunde) horizontale dorpel of regel tussen deur en bovenlicht 3. (Jiddisch-Hebreeuws) groot mes kalf - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kalven ♢ Ik kalf 2. gebiedende wijs van kalven kalf! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van...

2019-10-20

Kalf

KALF, o. (...ven, ...vers, ...veren), jong van sommige viervoetige dieren, b. v. van een her! beneden het jaar; inz. jong eener koe; — een nuchter kalf, dat nog niet gezogen heeft, een kalf van —8 dagen; — den vinger niet moeten hebben, gelijk het kalf, niet moeten leeren drinken: — (spr.) den put dempen als hei halfverdronken is, men herstelt de fout of het gebrekkige, wanneer het te laat is, het niet meer baten kan; — (met St. Juttemis) als de kalveren op het ijs dansen, nooit; —...

2019-10-20

Kalf

zie Rundvee.

2019-10-20

kalf

kalf - o., (argot) groot mes.

2019-10-20

kalf

groot mes. Het scheelt me geen haar of ik haal hem een kalf door zijn bast.