Wat is de betekenis van Hannover?

2024-05-30
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hannover

(1), N.W. Pruisische prov. 38.585 km2, 3.434.000 inw. Omvat ook de Oostfriese eilanden. Rivierklei, moerasgrond, heide, veen. Landbouw, veeteelt, textiel- en metaalindustrie. H. werd 1692 tot een keurvorstendom verheven; de keurvorst Georg Ludwig werd 1714 als George I koning van Engeland. In het conflict van Pruisen met Oostenrijk in 1866 koos Geo...

2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HANNOVER

(1), tot 1866 een zelfstandig koninkrijk, daarna een Pruisische provincie, maakt thans deel uit van het Land Nedersaksen* in de Bondsrepubliek West-Duitsland. Geschiedenis Het voormalige koninkrijk Hannover is ontstaan uit de familiegoederen van een jongere tak van het Brunswijkse Huis Welf. De stamvader van dat geslacht was hertog Willem d...

2024-05-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Hannover

prov. v. Pruisen. 38 581 kma, 3 200 000 inw., i/h Z. bergachtig (Wezergeb., Harz), verder hoofdzakelijk laagl. met (Lüneburger) heide en moerassen. Landbouw / veeteelt, nijverheid, mijnbouw (kalizouten, steenkolen, petroleum, ertsen). Hoofdst.: Hannover, 450 000 inw. oorspr. maakte H. deel uit v. Bronswijk, werd 1692 keurvorstendom. 1714 beste...

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Hannover

Hannover - 1° Pruisische provincie in het Noord-Westen van Duitschland, grenzend aan Ned.; opp. 38 585 km2; 3 367 507 inw. (1933), ca. 85% Prot. en 14% Kath. In het Z. berglandschap; in het N. vnl. Diluviale gronden, waar door slechte afwatering vsch. venen zijn ontstaan (Teufelsmoor, Boertanger Moor). De Lüneburger heide (moreenerug) vorm...

2024-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hannover

Hannover - wordt de naam van het hertogdom Brunswijk, Luneburg, wanneer het in 1692 onder de regeering van Ernst August verheven wordt tot een keurvorstendom (zie LUNEBURG). Onder keurvorst George Lodewijk neemt ’t land deel aan den Spaanschen Successie-oorlog en aan den Noorschen oorlog in bondgenootschap met Rusland en Pruisen. In dezen laatsten...

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hannover

vm. Duits keurvorstendom (1692— 1806), ontstaan doordat keizer Leopold I de Welf Ernst Frederik van Calenberg-Göttingen tot keurvorst verhief. Het keurvorstendom werd naar de hoofdstad Hannover genoemd. In 1698 werd George Lodewijk keurvorst. In 1714 werd hij als George I tevens koning van Engeland. Hierdoor bestond tot 1837 een persone...

2024-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Hannover

1) De noordwestelijkste provincie van het koninklijk Pruisen, omvat de oude bezittingen van het huis Brunswijk-Lüneburg, benevens eenige in 1815 daarbij gevoegde landstreken, n.l. de vorstendommen Oost-Friesland, Hildesheim enz. Bij de inbezitneming van het in 1814 gevormde koninkrijk H. door Pruisen in 1866 werden de grenzen onveranderd gelat...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Hannover

Hannover, van 1814 tot 1866 een zelfstandig koningrijk, doch thans eene Pruissische provincie, was in ouden tijd bewoond door Saksische stammen, die na hardnekkigen tegenstand door Karel de Groote tot het Christendom werden gebragt. Bij de latere verdeeling der Frankische monarchie viel Hannover ten deel aan Lodewijk de Duitscher, die de noordweste...