Wat is de betekenis van Halo-effect?

2017
2021-01-18
Sociale psychologie

Sociale psychologie

halo-effect

De neiging om, als iemand één positieve eigenschap heeft, dit te generaliseren naar zijn andere eigenschappen.

2016
2021-01-18
Twan Akkers

MSc Human Resources. HR system consultant @ Sympa.

Halo-effect

Het Halo-effect treedt op wanneer mensen naar aanleiding van een waargenomen eigenschap of kwaliteit, er vanuit gaan dat ook andere eigenschappen of kwaliteiten aanwezig zullen zijn. Het wordt ook een positieve cognitieve bias genoemd, omdat men iemand positief beoordeeld op basis van een/enkele eigenschap(pen) of waarneming(en). Het Halo-effect we...

Lees verder
2011
2021-01-18
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

halo-effect

Het hebben van een (positieve of negatieve) mening over het totaal van een persoon, op basis van maar een of enkele elementen van die persoon.

1995
2021-01-18
Gespreksvoering

Basisvaardigheden en gespreksmodellen

halo-effect

Het mechanisme bij het beoordelen van resultaten waarbij de positieve aspecten van een medewerker de negatieve aspecten overschaduwen, die daardoor geen aandacht krijgen.

1992
2021-01-18
Gesprekken in organisaties

Gesprekken in organisaties

halo-effect

Een positief aspect van iemand straalt uit over zijn andere aspecten.

1991
2021-01-18
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Halo-effect

De gunstige indruk ten aanzien van iets doorwerkend bij het oordeel. Bijvoorbeeld bij selectie kan een kandidaat een positief oordeel krijgen, omdat hij van dezelfde school of opleiding komt als de selecteur, of uit dezelfde plaats; een medewerker die altijd goed werk aflevert zal milder worden beoordeeld. Een vooroordeel dat positief uitwerkt. Zie...

Lees verder
1987
2021-01-18
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Halo-effect

(Letterlijk stralenkrans-effect.) Te lage of te hoge waardering (van een persoon, een voorwerp of een reclame-uiting) door de aanwezigheid van één zeer goed of zeer slecht kenmerk dat de rest overschaduwt.

1973
2021-01-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

halo-effect

o., 1. (eig., fotografie) het optreden van halo; 2. (fig.) beïnvloeding van een conclusie door een niet ter zake doend of binnen het geheel overgewaardeerd element (e). (E) SOCIOLOGIE. In de sociologie spreekt men van halo-effect indien de beoordelaar zich bij het oordeel over bepaalde eigenschappen van iemand laat leiden door of de totaalin...

Lees verder
1965
2021-01-18
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

HALO-EFFECT

de neiging iemand te hoog of te laag te schatten op basis van één enkel, dominant gegeven.