Synoniemen van Effect

2019-12-05

Effect

Effect is in het algemeen eene werking, en vooral eene verbazingwekkende werking, die door iets nieuws en ongewoons de aandacht gaande maakt. Men verhoogt het lichteffect van eene schilderij door het aanbrengen van sterke schaduwen, en het effect van eene rede door tegenstellingen. Vooral kan men in een drama door verrassende combinatiën, sententieuse gezegden, — voorts bij de opvoering door de geheele mise-en-scène het effect aanmerkelijk vermeerderen. Veel schilders, dichters, redenaars, t...

2019-12-05

Effect

Effect - verbonden met de naam van een bepaalde politicus betekent het: politiek succes te danken aan de uitstraling van die bepaalde politicus. Zo had men het in 1977 over het Tindemans-effect in België, toen Leo Tindemans zijn partij, de CVP (christen-democraten), een grandioze overwinning had bezorgd. In de jaren tachtig sprak men over het Gorbatsjov­ effect. ​

2019-12-05

effect

(het; -en) - (on)bedoelde wentelende of tollende beweging van de golfbal, bv. terugwaartse draaiing om de horizontale as door laag te raken (backspin of underspin) of voorwaartse draaiing om de horizontale as door hoog te raken (topspin of overspin), of draaiing om de verticale as door aan de zijkant te raken (sidespin). → spin

2019-12-05

effect

effect - Zelfstandignaamwoord 1. uitwerking, invloed, het gevolg van een handeling of gebeurtenis Het is afwachten wat het effect zal zijn. De aanpassing bracht niet het gewenste effect. 2. (economie), (financieel) waardepapier, zoals een obligatie of een aandeel De topman kreeg een boete voor het niet melden van handel in effecten van het bedrijf....

2019-12-05

effect

effect - zelfstandig naamwoord uitspraak: ef-fect 1. het nut, de invloed of het gevolg ♢ het effect van laat naar bed gaan is dat je 's morgens moeilijk wakker wordt 2. waardepapier als bewijs dat iemand geld heeft gestoken in een zaak ♢ hij is handelaar in effecten Zelfstandig naamwoord: ef-fect

 • 2019-12-05

  Effect

  EFFECT, o. (-en), schuldbrief door Staten, provinciën enz. of bijzondere personen uitgegeven, bewijs van deelgerechtigheid in handelsondernemingen; een effect daalt, rijst, de waarde ervan wordt lager, hooger; — effecten, goederen, vermogen, have; — wissels, geldswaardig papier; — (fig.) zijne effecten zijn danig aan het dalen, hij gaat voortdurend achteruit (in zijne zaken, invloed, gunst, gezondheid enz.); — groote uitwerking: dat had effect; ook effect sorteeren, goede uitwerking heb...

  2019-12-05

  Effect

  wil in goed Nederlands zeggen „werking” en dan heeft ’t meestal de betekenis van „de aandacht trekkende werking”. Wanneer op een schilderij een bizonder opvallende tegenstelling van licht en schaduw voorkomt, dan spreekt men van een mooi of een eigenaardig lichteffect. Ook bij een avondfeest maakt men gebruik van lichteffecten — b.v. Bengaals vuur —, om de sprookjesachtige stemming te verkrijgen. Ook wordt het woord effect veel gebruikt, -wanneer een re...

  2019-12-05

  Effect

  1° (Lat.: effectus) het door de ➝ oorzaak voortgebrachte ➝ gevolg. 2° Effect noemt men bij het biljartspel de rollende of tollende beweging van den speelbal. Men geeft een bal effect door hem dicht bij den zichtbaren verticalen grooten cirkel te raken. 3° Sterisch effect is een verzamelnaam voor alle chemische verschijnselen, die men zich veroorzaakt denkt door den ruimtelijken stand en vnl. door de grootte der atomen. 4° Thermo-electrisch effect is de electrische stroom, wel...

  2019-12-05

  effect

  effect, - o., uitwerking gevolg; kracht, indruk; staatspapier, schuldbrief; „effecten”: goederen ; schuldbrieven van rijk, gemeenten, fabrieken, enz. „effecten-arbitrage”: onderzoek, welke parikoers voortvloeit uit de noteering van een fonds op een andere plaats en den wisselkoers tusschen beide plaatsen.

  2019-12-05

  effect

  effect - o. (effecten), uitwerking; gevolg; staatspapier, schuldbekentenis (van eenen Staat enz.); effecten, goederen, vermogen, have; wissels, geldwaardig papier; effectenhandel; effectenbeurs; effecten-sociëteit

  2019-12-05

  effect

  o. 1 uitwerking, gevolg; 2 geldswaardig papier, schuldbrief, aandeelbewijs; ~en, goederen, schuldbrieven van staten, gemeenten, enz.; aandelen; winstbewijzen; ~ sorteren, uitwerking hebben, het gewenste gevolg hebben.