Wat is de betekenis van Grondwet?

2023-09-25
Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Grondwet

Grondwet. De grondwet is een document waarin beschreven staat: - hoe een land georganiseerd is (parlement, regering, rechtbanken, …); - welke rechten en plichten de burgers van dat land hebben. De Belgische Grondwet is voor het eerst gemaakt in 1830, maar is sindsdien vaak gewijzigd, bijvoorbeeld om de deelstaten en de deelstaatparlementen...

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grondwet

grondwet - Zelfstandignaamwoord 1. (regering) wet die de principes van een staat definiëren|definieert

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Grondwet?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grondwet

grondwet - zelfstandig naamwoord uitspraak: grond-wet 1. wet waarin de voornaamste regels staan voor het regeren van een land ♢ in de grondwet staat dat er niet gediscrimineerd mag worden Zelfstandig naamwoord: grond-wet ...

2023-09-25
Douwe Brongers

Auteur van o.a. ‘De wet in gewoon Nederlands’

Grondwet

De Grondwet is een verzameling bepalingen die de rechten en plichten van een burger aangeven en waarin is vastgelegd hoe het land moet worden bestuurd. De Grondwet telt 412 artikelen. De rechten van de mens bestaan onder andere uit de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, recht op onderwijs, verzorging en vrijheid om een zaak naar de rec...

2023-09-25
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Grondwet

In de Grondwet staan de grondrechten en plichten van alle Nederlanders. De Grondwet regelt ook de bevoegdheden van het parlement, de ministers en Koningin. Ook staat in de Grondwet hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak werkt.

2023-09-25
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Grondwet

In de Grondwet staat de constitutie opgenomen, dit is de staatsinrichting van een land. De Nederlandse Grondwet kent acht hoofdstukken. De Grondwet kan worden gezien als het primaire recht dat de betrekkingen binnen de overheid en tegenover zijn onderdanen regelt. In Nederland werd in het jaar 1814 het eerste deel van de Grondwet ingevoerd door Kon...

2023-09-25
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

grondwet

De idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap kwamen op papier als uitgangspunten van de Bataafse Republiek.

2023-09-25
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Grondwet

De grondwet is het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar in bijvoorbeeld de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet. In bijvoorb...

2023-09-25
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Grondwet

Wet die in een land de basis legt voor het overheidsgezag, zijn uitoefening en beperking. De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden dateert van 1814/1815. Er ontstond toen een constitutionele monarchie.Een grondwet of constitutie onderscheidt zich nagenoeg steeds van andere wetten door haar wijze van totstandkoming en wijziging. Daaruit moet...

2023-09-25
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Grondwet

Document waarin is vastgelegd wat de rechten en plichten van burgers zijn en hoe het bestuur is geregeld.

2023-09-25
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Grondwet

Grondwet, geschreven constitutie. Een grondwet is een fundamentele wet die aan de andere wetten van een staat ten grondslag ligt. belgië De Belgische grondwet dateert van 1831. Zij onderging invloeden van het Nederlandse staatsrecht van na 1815, de Franse Charte van 1830 en met name van de Franse grondwet van 1791. De grondwet van 1831 bepaalde da...

2023-09-25
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

grondwet

Basisdocument voor de inrichting van de staat binnen een bepaalde samenleving zoals de Nederlandse.

2023-09-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

grondwet

grondwet - Verzamelingen voorschriften waarin de grondbeginselen van de regering van en de gang van zaken in naties, staten, samenlevingen of andere georganiseerde lichamen zijn vervat.

2023-09-25
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GRONDWET

constitutie, wet van hogere orden. De Nederlandse Grondwet werd opgesteld aan de hand van een schets van G. K. van Hogendorp, in 1814 door de vergadering van notabelen bekrachtigd. Hierin werd in de omschrijving van het koninkrijk der Nederlanden de provincie Noord-Brabant, ondanks protest van koning Willem I, als eerste provincie genoemd. De grond...

2023-09-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Grondwet

geschreven → constitutie, fundamentele wet, die aan de andere wetten van een staat ten grondslag ligt. NEDERLAND. Bataafse Republiek, GW (Staatsregeling) 1798 (onder invloed van de Franse Revolutie): De één en ondeelbare Republiek. Een vertegenwoordigend Lichaam bestaande uit twee kamers. Een Uitvoerend Bewind van 5 Directeuren...

2023-09-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Grondwet

s., grounwet.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grondwet

v. (-ten), 1. (in ’t alg.) wet (bepaling) die tot grondslag dient, grondregel; soms: grondbeginsel ; — 2. (in ’t bijz.) wet (verzameling van voorschriften) waarin de grondbeginselen der regering van een staat vervat zijn, t.w. de onderlinge betrekkingen der staatsorganen en de rechten en verplichtingen der individuele leden van de...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Grondwet

geschreven constitutie* van een Staat, met name als deze is vastgelegd in een wet van hoger orde dan de gewone wetten. In deze vorm is de G. te beschouwen als een product van de Amerikaanse en Franse revoluties. Ned. kreeg de eerste G. in moderne zin met de Staatsregeling van 1798. Deze gold slechts korte tijd: in 1801, 1805 en 1806 kwamen telkens...

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grondwet

v. grondwetten (hoofdwet, algemene staatswet, fundamentele wet): de grondwet van 1917; de grondwet van de staat, d. i. de wet, waarop alle andere rusten; zie constitutie; fig. arbeiden is de grondwet van ons bestaan.

2023-09-25
Encyclopedie voor het Maatschappelijk leven

P.J. Mols (1934)

Grondwet

De wijze, waarop ons land geregeerd wordt, leeren wij ’t best kennen uit de Grondwet. Onze Grondwet, laatstelijk gewijzigd in 1922, bevat de grondslagen van ons Staatsbestuur en de belangrijkste rechten en verplichtingen der inwoners. Volgens die Grondwet is er een Volksvertegenwoordiging, de Staten-Generaal, en zijn er Ministers, die door de...