Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Grondwet

betekenis & definitie

v. (-ten),

1. (in ’t alg.) wet (bepaling) die tot grondslag dient, grondregel; soms: grondbeginsel ; — 2. (in ’t bijz.) wet (verzameling van voorschriften) waarin de grondbeginselen der regering van een staat vervat zijn, t.w. de onderlinge betrekkingen der staatsorganen en de rechten en verplichtingen der individuele leden van de staat, algemene staatsregeling, constitutie: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden ; de grondwet van 1815.

< >